Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Zachowanie zgodności z przepisami

Zgodność z przepisami to przestrzeganie standardów branżowych, zapewniających etyczne i zgodne z prawem działanie. Dla producentów zgodność z przepisami oznacza spełnienie surowych wytycznych organów regulacyjnych, takich jak FDA, w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu i integralności operacyjnej.

Co to jest zgodność z przepisami?

Strategicznymi celami większości firm produkcyjnych jest wytwarzanie konkurencyjnych produktów, rentowne działanie i rozwój działalności w środowisku rosnącej globalizacji i podwyższonych kosztów rozwoju produktów. Jest to wystarczająco trudne samo w sobie, ale dla producentów urządzeń medycznych i farmaceutycznych zadanie to jest jeszcze trudniejsze ze względu na dodatkowe obciążenie związane z różnymi aspektami zgodności z wymogami FDA, SEC i międzynarodowymi.

Dobre praktyki produkcyjne

Podstawowym mandatem, który kieruje nadzorem regulacyjnym FDA, jest bezpieczeństwo konsumentów. W rezultacie, FDA zdefiniowała aktualne Dobre Praktyki Produkcyjne zarówno dla producentów urządzeń, jak i leków, które dyktują niezbędne środki, które należy podjąć, aby zapewnić systemy i procesy jakości w celu konsekwentnego wytwarzania produktów wysokiej jakości.

Powiązane produkty: Opcenter Quality | Teamcenter Zarządzanie jakością i zgodnością | Wykonanie Opcenter

regulatory-compliance-is1458442230-feature-640x360

Zrozum korzyści

Popraw jakość produktu

Nakaz przestrzegania surowych standardów jakości, skłaniający organizacje do wdrażania solidnych procesów i kontroli, co ostatecznie skutkuje poprawą jakości produktów.

Ograniczanie ryzyka

Ustanawiaj i egzekwuj ustandaryzowane praktyki, zmniejszając potencjalne ryzyko operacyjne, prawne i reputacyjne w organizacji.

Zwiększenie zaufania konsumentów i dostępu do rynku

Zademonstruj zaangażowanie organizacji w etyczne praktyki, zapewnienie jakości i przestrzeganie standardów branżowych, wzbudzając zaufanie wśród konsumentów i organów regulacyjnych.

zwiększyć zadowolenie klientów,

Zapewnia zgodność z surowymi standardami jakości i praktykami etycznymi, ostatecznie zwiększając satysfakcję klientów poprzez dostarczanie bezpiecznych i niezawodnych produktów, które spełniają wymagania prawne.

Zmniejsz koszty gwarancji i wycofania produktu

Egzekwuj ustandaryzowane praktyki i solidne kontrole jakości, minimalizując w ten sposób prawdopodobieństwo wystąpienia wad produktu lub problemów z bezpieczeństwem, które mogą prowadzić do kosztownych wycofań lub roszczeń gwarancyjnych.

Zapewnienie otwartości i elastyczności we wspieraniu standardów

Wspieraj standardy w całej firmie, umożliwiając organizacjom bezproblemowe dostosowywanie i integrowanie najlepszych praktyk branżowych, promując w ten sposób interoperacyjność i innowacje w ramach regulacyjnych.

Oprogramowanie zapewniające zgodność z przepisami dotyczącymi produkcji

Celem sprostania wyzwaniu zgodnemu z przepisami dotyczącymi produkcji jest ustanowienie spójnej, odgórnej strategii w całym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Rozwiązania programowe do realizacji produkcji i zarządzania jakością , dostosowane do potrzeb producentów urządzeń medycznych i farmaceutycznych, odpowiadają na te wyzwania.

System ten zapewnia zgodność z 21 CFR część 11 i zapewnia producentom kompleksową infrastrukturę technologiczną, skutecznie zmniejszając związane z tym koszty i ryzyko. Umożliwia automatyzację procesów produkcyjnych, tworząc środowisko bez papieru dla globalnych operacji zgodnych z przepisami oraz umożliwiając firmom zachowanie zgodności z dobrymi praktykami produkcyjnymi w sposób bardziej wydajny i opłacalny.

Oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami pomaga globalnym producentom w konsekwentnym dostarczaniu wysokiej jakości produktów. Dzięki widoczności w czasie rzeczywistym, egzekwowaniu kontroli produkcji i integrowaniu informacji zwrotnych z projektowaniem produktu, platforma w naturalny sposób promuje globalną zgodność. Ponadto napędza zarządzanie zgodnością oparte na ryzyku na całym świecie, wspierając doskonałość operacyjną i zapewniając zgodność z międzynarodowymi normami regulacyjnymi i branżowymi jako produkt uboczny wydajnych, wysokiej jakości procesów.

Cechy oprogramowania do zapewniania zgodności z przepisami:

  • Zgodność z przepisami FDA z 21 CFR część 820, części 210/211 i 21 CFR część 11 dla zapisów elektronicznych i podpisów elektronicznych.
  • Zgodność z międzynarodowymi normami branżowymi, w tym ISO 9001, ISO 13485, IEC 61215 i IEC 61646
  • Zgodność przedsiębiorstwa z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi (GMP) i Standardami Gwarantowanej Wydajności
  • Zmniejszenie liczby ustaleń audytowych i ryzyka związanego z niezgodnością

Funkcjonalność oprogramowania zapewniającego zgodność z przepisami

Skuteczne oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami dotyczącymi jakości można dostosować do istniejących procesów w firmie. Oprogramowanie do zarządzania zgodnością z przepisami integruje funkcje kontrolne i struktury odpowiedzialności, aby umożliwić szybki i skuteczny przepływ informacji. Skutkuje to szybką identyfikacją trendów produkcyjnych i ryzyk operacyjnych oraz uniknięciem negatywnych konsekwencji.

Oprogramowanie do zapewniania zgodności integruje administrowanie użytkownikami, aby umożliwić niezawodne przydzielanie ról i funkcji dla każdego użytkownika. Aby spełnić wszystkie potrzeby organizacji w zakresie zgodności, oprogramowanie do zarządzania zgodnością musi zapewniać wysoce konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie oraz nie może tworzyć ograniczeń sektorowych. Jako oprogramowanie do obsługi dokumentów zgodności, oprogramowanie do zapewniania zgodności musi obsługiwać wiele różnych typów dokumentów, różne prawa i różne przepływy pracy. Oprogramowanie do zapewniania zgodności powinno być przydatne dla każdej jednostki w organizacji, niezależnie od lokalizacji.

Konkretne funkcje obsługiwane przez zintegrowane oprogramowanie do zapewniania zgodności obejmują:

Szkolenia i kwalifikacje — oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami zapewnia jedno repozytorium szkoleń i certyfikacji pracowników, w tym profile szkoleniowe pracowników, informacje o kursach, wymagania dotyczące stanowiska, daty wygaśnięcia certyfikatów i zmienione wymagania szkoleniowe.

Oceny — oprogramowanie do zapewniania zgodności umożliwia procesy inspekcji, w tym planowanie, tworzenie i wykonywanie online.

Kalibracja i zarządzanie prewencyjne — oprogramowanie do zapewniania zgodności tworzy harmonogramy i oferuje powiadomienia, alerty i eskalację dla wszystkich działań związanych z kalibracją i konserwacją sprzętu.

Zarządzanie dostawcami — oprogramowanie do zapewniania zgodności zarządza ocenami i ocenami dostawców, identyfikując problemy i przenosząc je do rozwiązania.

Zarządzanie środowiskowe - Dzięki oprogramowaniu do tworzenia dokumentów zgodności producenci zapewniają pełną dokumentację środowiskową, w tym analizę aspektów środowiskowych i wpływu na środowisko oraz śledzenie celów i zadań środowiskowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy — oprogramowanie do zarządzania zgodnością śledzi i rozwiązuje incydenty w miejscu pracy, monitoruje zagrożenia bezpieczeństwa i kontrole oraz zarządza zasadami i rejestrami.

Zarządzanie ryzykiem — oprogramowanie do zapewniania zgodności pomaga producentom oceniać i ograniczać ryzyko za pomocą dokładnej analizy ryzyka i testów kontrolnych.

Dowiedz się więcej

E-book

Oprogramowanie Opcenter Quality firmy Siemens pomaga producentom osiągnąć ich cele jakościowe

Artykuł techniczny

Usprawnij jakość i zgodność z przepisami, korzystając z najlepszych praktyk