Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Zestawienie materiałów serwisowych

Zestawienie komponentów serwisu (sBOM) lub BOM serwisu to zarządzany widok części składnika majątku, które można serwisować lub które mają wpływ na serwis.

Co to jest zestawienie materiałowe usługi?

Zestawienie komponentów usługi zapewnia neutralną reprezentację produktu ze zdefiniowanym zestawem definicji związanych z usługą OEM. Ścisłe powiązanie BOM usługi z fizycznym BOM-em, który reprezentuje określone wystąpienie składnika majątku, prowadzi do dokładnego wglądu w konfigurację fizycznego składnika majątku przez cały okres jego istnienia. Ta widoczność ma kluczowe znaczenie dla zarządzania cyklem życia usług (SLM), które organizuje serwis i wsparcie produktów w terenie podczas ich eksploatacji.

Do niedawna prawie wszyscy producenci przechwytywali tylko część informacji zawartych obecnie w usługowym zestawieniu komponentów. Istotne informacje znajdowały się w odłączonym katalogu części lub jako zestawienie materiałów w systemie planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Te źródła informacji nie zapewniają bezpośredniego powiązania z trwającymi procesami zmian, co często skutkuje rozbieżnościami między przechwyconymi danymi a zasobem w terenie. Zintegrowany serwisowy BOM rozwiązuje te problemy, bezpośrednio łącząc się z definicją inżynierską i zapewniając jasne i dokładne zrozumienie, jakie części muszą być śledzone i konserwowane.

Zintegrowana lista komponentów usługi, zarządzana przez system zarządzania cyklem życia usługi, może również służyć jako dane wejściowe do systemu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Połączenie BOM serwisu i planu serwisowego, który szczegółowo opisuje etapy obsługi komponentów z BOM-u serwisu, dostarcza modelowi danych potrzebnych do generowania zleceń pracy. Po zrealizowaniu zlecenia pracy system SLM ma dostęp do informacji generowanych przez powiązane czynności serwisowe. Serwisowe zestawienie komponentów jest zatem integralnym elementem cyfrowego wątku SLM-EAM.

Powiązane produkty: Teamcenter | Opcenter

service-BOM-640x360

Zrozum korzyści

Zestawienie komponentów serwisowych określa wymagane podstawowe dane serwisowe i umożliwia dalsze zwiększanie wydajności oraz poprawę jakości strategii serwisowej producenta lub organizacji serwisowej.

Usprawnij współpracę międzyfunkcyjną

Udostępniaj dane BOM usługi funkcjom podrzędnym w celu dokładnego planowania i realizacji usług.

Zwiększ wydajność

Zautomatyzowane procesy umożliwiają tworzenie SBOM i uzgadnianie z inżynierskim BOM-em, eliminując przeróbki.

Niższe koszty zapasów

Ulepszone planowanie serwisowe pomaga dokładnie planować części zamienne i alternatywne, minimalizując przestoje w magazynie niepotrzebnych części.

Jak działa oprogramowanie zestawienia komponentów usług

Zarządzanie BOM usług za pomocą systemu zarządzania cyklem życia usługi może służyć do:

  • Definiowanie dodatkowych cech krytycznych dla usługi
  • Rozszerz definicję zakupionych podzespołów, aby uwzględnić wymagane elementy podlegające serwisowaniu
  • Definiowanie zestawów serwisowych do zbierania i zarządzania luźnymi częściami, które będą sprzedawane jako oferty serwisowe
  • Tworzenie zespołów serwisowych i zarządzanie nimi w celu zapewnienia bardziej wydajnego serwisowania zasobów
  • Definiowanie elementów specyficznych dla usługi, które mogą być wymagane do wykonywania zadań serwisowych
  • Zarządzanie zgodnymi uaktualnieniami w ramach zdefiniowanych konfiguracji
  • Tworzenie zintegrowanych katalogów części w różnych formatach, w tym interaktywnych 3D

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Service Lifecycle Management

Teamcenter Service Lifecycle Management może zmaksymalizować czas pracy zasobów, poprawić stałe stawki za pierwszym razem, wydłużyć żywotność zasobów, skrócić czas realizacji, zminimalizować koszty zapasów i ostatecznie zapewnić satysfakcję klienta.

Dowiedz się więcej

Blog dotyczący cyklu życia usługi

Dostarczaj większą wartość dla klienta dzięki zarządzaniu cyklem życia usług.

Oprogramowanie cyklu życia usługi

Zwiększenie efektywności inżynierii serwisu przyczynia się do wyższych zysków.