Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Zarządzanie częściami serwisowymi

Strategia zarządzania częściami serwisowymi przewiduje wydajną i efektywną obsługę majątku trwałego, zapewniając zespołowi serwisowemu zasoby do wykonywania reaktywnych, proaktywnych i modernizacyjnych działań serwisowych.

Co to jest zarządzanie częściami serwisowymi?

Zarządzanie częściami serwisowymi to strategia stosowana przez producentów i organizacje serwisowe w celu oszacowania zapotrzebowania na każdą część potrzebną do obsługi zasobu terenowego, a następnie utrzymania prawidłowych poziomów zapasów w celu zapewnienia dostępności bez nadmiernych zapasów i dostarczania odpowiednich części we właściwym czasie do czynności serwisowych. Po kosztach robocizny części są zazwyczaj drugim co do wielkości składnikiem kosztów w świadczeniu usług, co sprawia, że zarządzanie częściami serwisowymi jest istotnym elementem opłacalnego programu serwisowego.

Bez efektywnego zarządzania częściami serwisowymi firma jest podatna na znaczne marnotrawstwo związane z konserwacją, naprawami i remontami (MRO). Podobnie jak właściciel domu dla majsterkowiczów zazwyczaj odbywa wiele podróży do sklepu dla majsterkowiczów, zespół serwisowy, który nie jest wspierany przez dobre zarządzanie częściami serwisowymi, może odbywać wiele podróży między zapasami a punktem konserwacji, ponosząc dużą karę czasową, a także koszty transportu i utrzymując aktywa o wysokiej wartości poza działaniem przez długi czas.

Zarządzanie częściami serwisowymi to czynności związane z konserwacją, naprawami i remontami, obsługiwane przez oprogramowanie do zarządzania cyklem życia serwisu (SLM ). Oprogramowanie do zarządzania częściami do konserwacji, napraw i remontów w ramach systemu zarządzania cyklem życia serwisu pomaga firmom zoptymalizować zapasy części serwisowych oraz terminowość i wydajność serwisu, wykorzystując te same funkcje, które są używane do zarządzania materiałami i zapasami przed i w trakcie produkcji zasobów.

Powiązane produkty: Teamcenter

service-parts-management-feature-640x360

Zrozum korzyści

Zarządzanie częściami serwisowymi jest często podsumowywane jako dostarczanie właściwych części we właściwe miejsce we właściwym czasie. Przyczynia się to do wysoce wydajnych działań serwisowych i obniżenia kosztów serwisu.

Popraw gotowość serwisową

Zwiększ gotowość dzięki dokładnemu planowaniu usług na wczesnym etapie procesu rozwoju produktu.

Wyższy wskaźnik napraw za pierwszym razem

Uzyskaj wizualne i dokładne instrukcje serwisowe z widocznością i identyfikowalnością serializowanych zasobów z ich bieżącą konfiguracją podczas pracy.

Zmniejsz nadwyżki zapasów

Dokładnie planuj części zamienne i alternatywne, minimalizując stany magazynowe niepotrzebnych części.

Jak działa oprogramowanie do zarządzania częściami serwisowymi

Zarządzanie częściami serwisowymi obejmuje funkcje planowania, monitorowania i logistyki w celu optymalizacji dostępności części serwisowych przy jednoczesnym zmniejszeniu zapasów i psucia się części (z powodu starzenia się lub w inny sposób).

Zarządzanie częściami serwisowymi rozpoczyna się na wczesnym etapie cyklu życia produktu, przed uruchomieniem produkcyjnym składnika majątku. Pierwszym krokiem jest zebranie istotnych informacji na temat ocen niezawodności zasobu, gwarancji i innych czynników, które napędzają zdarzenia serwisowe, a także informacji o częściach, które będą potrzebne do zapewnienia wydajnej i skutecznej obsługi. Dobrze skonstruowana i aktualna lista materiałowa serwisu (sBOM) oraz konfiguracja zasobów fizycznych dla każdego produktu w terenie dostarczają danych potrzebnych do operacji zarządzania częściami serwisowymi w celu określenia dokładnych części wymaganych dla każdej czynności serwisowej.

Kombinacja czynników zdarzeń serwisowych i wymagań dotyczących części zdarzeń serwisowych jest używana przez oprogramowanie do zarządzania częściami serwisowymi do określania poziomów i lokalizacji zapasów. To zarządzanie zapasami części ma na celu zmniejszenie liczby części w magazynie i liczby lokalizacji zapasów bez "nadmiernego pochylenia", co może zwiększyć koszty logistyczne i może zagrozić zdolności firmy do spełnienia wymagań dotyczących poziomu usług.

Poza planowaniem zapasów, zarządzanie częściami serwisowymi obejmuje również monitorowanie zapasów i może obejmować:

  • Planowanie i realizacja logistyki
  • Koordynacja i zarządzanie dostawcami
  • Zarządzanie zakupami
  • Realizacja części

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Service Lifecycle Management

Teamcenter Service Lifecycle Management może zmaksymalizować czas pracy zasobów, poprawić stałe stawki za pierwszym razem, wydłużyć żywotność zasobów, skrócić czas realizacji, zminimalizować koszty zapasów i ostatecznie zapewnić satysfakcję klienta.

Dowiedz się więcej

Blog dotyczący cyklu życia usługi

Dostarczaj większą wartość dla klienta dzięki zarządzaniu cyklem życia usług.

Oprogramowanie cyklu życia usługi

Zwiększenie efektywności inżynierii serwisu przyczynia się do wyższych zysków.