Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home

Technologia synchroniczna

Technologia synchroniczna w oprogramowaniu CAD łączy wszystkich w cyklu życia produktu, nie ograniczając żadnego z nich. Połączenie bez ograniczeń. Swoboda i koordynacja. W ten sposób technologia synchroniczna pomaga wprowadzać więcej innowacji i przyspiesza proces projektowania nawet 100 razy.

Na czym polega technologia synchroniczna?

Technologia synchroniczna to funkcja powszechnie spotykana w oprogramowaniu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) wysokiego poziomu. Jest to podejście do modelowania, które pozwala projektantom i inżynierom manipulować i edytować geometrię 3D w bardziej intuicyjny i wydajny sposób.

Technologia synchroniczna umożliwia szybkie tworzenie nowych koncepcji projektowych, łatwą reakcję na żądania zmian i jednoczesne aktualizowanie wielu części w złożeniu. Taka elastyczność eliminuje kłopotliwe planowanie wstępne i pozwala uniknąć błędów, problemów z korygowaniem oraz czasochłonnego wprowadzania poprawek. Technologia synchroniczna pozwala także traktować dane z różnych systemów CAD jako pliki natywne, co sprzyja bezproblemowej współpracy z dostawcami i partnerami.

Dzięki technologii synchronicznej w oprogramowaniu CAD nie musisz już wybierać między modelowaniem opartym na ograniczeniach a modelowaniem bez historii. Nie musisz już być programistą, aby ponownie użyć modelu. Nie musisz się już martwić o korzystanie z danych z wielu systemów CAD.

Elastyczne tworzenie projektów CAD

Dzięki zintegrowanym opcjom szkicowania w 2D i 3D technologia synchroniczna umożliwia natychmiastowe przejście do tworzenia koncepcji projektowych — bez żmudnego planowania wstępnego. Modelowanie synchroniczne bez historii w CAD 3D oznacza, że możesz pracować bezpośrednio z geometrią projektu i natychmiast wprowadzać zmiany.

Tradycyjnie modelowanie CAD obejmowało podejście oparte na historii, w którym tworzenie i modyfikowanie modeli opierało się na serii kroków lub operacji zarejestrowanych na osi czasu lub drzewie historii. Chociaż ta metoda jest skuteczna w przypadku niektórych zadań, może stać się złożona i kłopotliwa, zwłaszcza w przypadku skomplikowanej lub importowanej geometrii.

Technologia synchroniczna koncentruje się na modelowaniu bezpośrednim

Z drugiej strony technologia synchroniczna skupia się na modelowaniu bezpośrednim. Pozwala użytkownikom na bezpośrednią modyfikację geometrii, bez ograniczeń związanych z oryginalną historią budowy. Oto jak to działa:

 1. Bezpośrednia edycja

  Dzięki technologii synchronicznej użytkownicy mogą bezpośrednio edytować geometrię modelu, nie martwiąc się o kolejność, w jakiej elementy zostały utworzone. Oznacza to, że można swobodnie przesuwać, zmieniać rozmiar, obracać lub w inny sposób manipulować powierzchniami, krawędziami i wierzchołkami.

 2. Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

  Gdy wprowadzasz zmiany w modelu, technologia synchroniczna zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, pokazując, jak modyfikacje wpływają na ogólny projekt. Ta natychmiastowa pętla sprzężenia zwrotnego pozwala na szybszą iterację i podejmowanie decyzji.

 3. Inteligentne relacje

  Technologia synchroniczna inteligentnie utrzymuje relacje między różnymi częściami modelu. Na przykład, jeśli zmienisz rozmiar otworu w ścianie, otaczająca geometria zostanie odpowiednio dostosowana, aby zachować założenia projektowe.

 4. Podejście do modelowania mieszanego

  Technologia synchroniczna może być stosowana wraz z tradycyjnymi technikami modelowania opartymi na historii. Ta elastyczność pozwala projektantom wybrać najbardziej odpowiednią metodę dla każdego konkretnego zadania, optymalizując wydajność przepływu pracy.

 5. Ponowne wykorzystanie geometrii i interoperacyjność

  Technologia synchroniczna ułatwia pracę z geometrią zaimportowaną z innych systemów CAD. Użytkownicy mogą bezpośrednio edytować i modyfikować importowane modele bez konieczności ich rekonstruowania od zera, co poprawia interoperacyjność i oszczędza czas.

Ogólnie rzecz biorąc, technologia synchroniczna w oprogramowaniu CAD usprawnia proces projektowania, oferując większą elastyczność, szybkość i prostotę w tworzeniu i modyfikacji modeli. Umożliwia projektantom i inżynierom skupienie się bardziej na kreatywności i innowacjach, zamiast grzęźnięcia w ograniczeniach technicznych.

Modelowanie synchroniczne

Modelowanie synchroniczne to podejście stosowane w oprogramowaniu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), które pozwala na bezpośrednią manipulację i edycję geometrii 3D bez ograniczania historii lub kolejności budowy modelu. Umożliwia użytkownikom wprowadzanie zmian w geometrii modelu w sposób bardziej elastyczny i intuicyjny, oferując informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i zachowując założenia projektowe. Modelowanie synchroniczne umożliwia użytkownikom bezpośrednią modyfikację geometrii modelu bez konieczności wykonywania wstępnie zdefiniowanej sekwencji operacji lub operacji. Oznacza to, że projektanci mogą łatwo przesuwać, zmieniać rozmiar, obracać lub w inny sposób manipulować powierzchniami, krawędziami i wierzchołkami modelu bez ograniczeń związanych z jego historią konstrukcji.

Najważniejsze cechy modelowania synchronicznego

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: W miarę wprowadzania zmian w modelu modelowanie synchroniczne zapewnia natychmiastową informację zwrotną, pokazując, jak modyfikacje wpływają na ogólny projekt. Ta pętla informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym pozwala na szybką iterację i ocenę, umożliwiając projektantom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zmian w projekcie.

Inteligentne relacje: Modelowanie synchroniczne utrzymuje inteligentne relacje między różnymi częściami modelu. Po wprowadzeniu modyfikacji otaczająca geometria dostosowuje się automatycznie, aby zachować założenia projektowe i zapewnić integralność geometryczną.

Ponowne wykorzystanie geometrii i interoperacyjność: Modelowanie synchroniczne ułatwia edycję geometrii importowanej z innych systemów CAD. Projektanci mogą bezpośrednio edytować i modyfikować zaimportowane modele bez konieczności ponownego tworzenia ich od zera, co poprawia interoperacyjność i oszczędza czas.

Podejście do modelowania mieszanego: Modelowanie synchroniczne może być stosowane równolegle z tradycyjnymi technikami modelowania opartymi na historii. Ta elastyczność pozwala projektantom wybrać najbardziej odpowiednią metodę dla każdego konkretnego zadania, optymalizując wydajność przepływu pracy.

Różnica między modelowaniem synchronicznym a technologią synchroniczną

"Modelowanie synchroniczne" i "technologia synchroniczna" to blisko spokrewnione terminy, często używane zamiennie, ale odnoszą się do nieco innych pojęć w dziedzinie oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

Modelowanie synchroniczne

 • Modelowanie synchroniczne odnosi się w szczególności do podejścia lub metodologii używanej do bezpośredniego manipulowania i edytowania geometrii 3D w środowisku CAD.
 • Kładzie nacisk na możliwość wprowadzania zmian w geometrii modelu bez ograniczeń związanych z historią budowy lub kolejnością elementów.
 • Modelowanie synchroniczne umożliwia bezpośrednią edycję elementów geometrycznych, takich jak powierzchnie, krawędzie i wierzchołki, zapewniając informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i zachowując założenia projektowe.

Technologia synchroniczna

 • Z drugiej strony technologia synchroniczna obejmuje szerszy zestaw funkcji i możliwości w oprogramowaniu CAD.
 • Obejmuje nie tylko bezpośrednią edycję i manipulację geometrią, ale także różne funkcje pomocnicze i narzędzia, które usprawniają proces projektowania i inżynierii.
 • Technologia synchroniczna może obejmować inteligentne relacje między różnymi częściami modelu, interoperacyjność z innymi systemami CAD, mieszane podejścia do modelowania (integrowanie modelowania synchronicznego z modelowaniem opartym na historii) i inne powiązane funkcje.

Zasadniczo modelowanie synchroniczne jest specyficznym aspektem lub zastosowaniem technologii synchronicznej w oprogramowaniu CAD. Technologia synchroniczna obejmuje szerszy zakres cech i funkcjonalności wykraczających poza bezpośrednią manipulację geometrią, chociaż modelowanie synchroniczne jest często centralnym elementem tych możliwości. Oba można znaleźć w oprogramowaniu Siemens Solid Edge, Siemens NX lub Siemens NX X CAD.

Powiązane produkty: NX CAD

Synchronous-Technology-1 tcm27-28103-640x360

Zrozum korzyści

Technologia synchroniczna przyczynia się do szybszych, bardziej intuicyjnych i opartych na współpracy procesów projektowania, co ostatecznie prowadzi do poprawy produktywności i lepszych wyników w rozwoju produktu

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Zmiany wprowadzone w modelu są natychmiast odzwierciedlane, zapewniając użytkownikom informacje zwrotne na temat projektu w czasie rzeczywistym. Ta natychmiastowa wizualizacja pomaga w szybkiej ocenie zmian projektowych i podejmowaniu świadomych decyzji

Bezpośrednia edycja

Technologia synchroniczna umożliwia użytkownikom bezpośrednią edycję modeli 3D bez konieczności przechodzenia przez tradycyjny proces modelowania parametrycznego. Ta elastyczność umożliwia szybsze i bardziej intuicyjne modyfikacje projektu

Prosta obsługa

Technologia synchroniczna upraszcza proces projektowania, usuwając ograniczenia tradycyjnego modelowania parametrycznego. Użytkownicy mogą łatwo manipulować geometrią, co czyni ją przydatną dla użytkowników, którzy mogą nie mieć dużego doświadczenia w CAD.

Dalsze zalety technologii synchronicznej

 • Szybsze iteracje: Eliminując potrzebę poruszania się po złożonych drzewach funkcji, technologia synchroniczna przyspiesza proces iteracji projektowej. Projektanci mogą szybko badać różne alternatywy projektowe i wydajniej iterować.
 • Ulepszona współpraca: Technologia synchroniczna sprzyja współpracy, umożliwiając wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym modelem. Ułatwia to pracę zespołową i zwiększa produktywność, umożliwiając współpracę między członkami zespołu w czasie rzeczywistym.
 • Lepsza integracja: Technologia synchroniczna często bezproblemowo integruje się z innymi narzędziami CAD i przepływami pracy, umożliwiając bardziej spójne środowisko projektowe. Ta integracja zwiększa wydajność przepływu pracy i umożliwia użytkownikom wykorzystanie mocnych stron różnych narzędzi programowych.
 • Skrócony czas projektowania: Dzięki intuicyjnym możliwościom edycji i informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym, technologia synchroniczna pomaga skrócić czas projektowania. Projektanci mogą efektywniej wprowadzać zmiany, co prowadzi do szybszych cykli rozwoju produktu.
 • Możliwość dostosowania do importowanej geometrii: Technologia synchroniczna doskonale sprawdza się w pracy z geometrią importowaną z różnych systemów CAD. Umożliwia użytkownikom łatwą edycję i modyfikację zaimportowanych modeli, usprawniając proces włączania projektów zewnętrznych do bieżącego projektu.

Wypróbuj darmowe oprogramowanie

Kobieta siedząca przy biurku z widokiem na las. Jej dłonie spoczywają na klawiaturze laptopa.

Wersja próbna oprogramowania NX X

Opracowany z myślą o projektantach produktów na wszystkich poziomach doświadczenia, NX X CAD zapewnia niezrównaną moc. Wykorzystaj wszystkie zaawansowane funkcje i funkcjonalność NX z zaletami chmury, nawet w przypadku braku połączenia z Internetem.

Kobieta siedząca przy stole i pracująca na laptopie.

Studencka wersja NX CAD/CAM

Oprogramowanie dla studentów CAD wykorzystuje w pełni funkcjonalną technologię CAD 3D i udostępnia ją bezpłatnie studentom inżynierii. Oprogramowanie jest takie samo, jak to, z którego korzystają profesjonaliści, ale z pewnymi kluczowymi różnicami.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj

Szybko twórz nowe projekty koncepcyjne, łatwo reaguj na żądania zmian i dokonuj jednoczesnych aktualizacji wielu części w zespole dzięki technologii synchronicznej.

Obejrzyj

W tym filmie przedstawiono przydatne narzędzie do modelowania algorytmicznego do kontrolowania regionów odsunięcia. Węzeł regionu przesunięcia jest wszechstronnym dodatkiem do Edytora logiki z pięcioma wejściami do łączenia się z innymi węzłami w regułach logicznych.

Obejrzyj

Zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki solidnym narzędziom i synchronicznym procesom technologicznym, aby jak najszybciej wejść na rynek, jednocześnie zarządzając rosnącą złożonością architektur E/E.