Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Symulacja układów

Opanuj złożoność już na początkowych etapach projektowania. Oceniaj i równoważ atrybuty wydajności od wczesnych etapów rozwoju do końcowej walidacji wydajności i kalibracji kontroli.

Co to jest symulacja systemu?

Symulacja systemu to proces eksperymentowania i badania, w jaki sposób zmiany charakterystyki złożonego systemu (lub podsystemu) wpływają na system jako całość.

Zaawansowane oprogramowanie symulacyjne wykorzystuje algorytmy matematyczne do przewidywania i ilustrowania wpływu proponowanych zmian w systemie. Symulacja systemu może być wykorzystana podczas projektowania nowego systemu, do odkrycia pierwotnej przyczyny problemów w istniejącym systemie lub do przetestowania dostosowań systemu w celu uzyskania różnych wyników.

Symulacja systemu umożliwia zespołom inżynierskim wcześniejszą optymalizację systemów wielofizycznych poprzez ocenę interakcji między komponentami mechanicznymi, hydraulicznymi, pneumatycznymi, termicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi, zanim pierwszy fizyczny prototyp stanie się dostępny. W kontekście bardziej zautomatyzowanych i zelektryfikowanych produktów symulacja systemu pomaga inżynierom projektantom przewidywać zachowanie złożonych systemów wielofizycznych, znajdować konfiguracje spełniające wymagania dotyczące wydajności i przyspieszać podejmowanie decyzji inżynierskich.

Powiązane produkty: Simcenter Amesim | Simcenter Flomaster | Simcenter System Analyst | Simcenter HEEDS

An engineer using the Simcenter systems simulation software on the desktop.

Odkryj korzyści

Symulacja systemu to potężne narzędzie do projektowania i analizowania złożonych systemów. Łączy w sobie symulację systemu wielodomenowego ze sterowaniem, aby pomóc inżynierom w tworzeniu projektów koncepcyjnych, zrozumieniu zachowań w stanach nieustalonych i ustalonych oraz podejmowaniu świadomych decyzji inżynierskich w całym procesie rozwoju.

Zwiększ wydajność

Symulacja systemu pozwala na optymalizację złożonych systemów wielodomenowych, kontrolowanych lub nie, od fazy koncepcji, nawet przed udostępnieniem szczegółowego CAD.

Skrócenie czasu

Symulacja systemu pozwala inżynierom szybko ocenić wydajność różnych opcji projektowych i przewidzieć zachowanie systemów w różnych warunkach.

Redukcja kosztów

Model symulacji systemu jest bardzo wszechstronny i można go dostosować do pytań, na które musi odpowiedzieć. Może pomóc w zapisaniu kosztownych prototypów podczas rozwoju, szybkim znalezieniu najlepszej architektury lub optymalizacji działania produktu w czasie rzeczywistym.

Etapy procesu symulacji systemu

Jednostka sprzętowa rozwiązania Simcenter do symulacji instalacji elektrycznych.

Electrical system simulation

Można symulować i integrować układy elektryczne i elektromechaniczne od projektu koncepcji aż po walidację elementów sterowania. Simcenter pomaga optymalizować dynamiczną wydajność systemów mechatronicznych, analizować zużycie energii oraz projektować i weryfikować prawa sterowania urządzeniami elektrycznymi w wielu gałęziach przemysłu.

Olej wylany na koła zębate reprezentujące symulację układu mechanicznego.

Mechanical system simulation

Zarządzaj rosnącą złożonością inżynieryjną zintegrowanych systemów mechanicznych. Simcenter Systems oferuje najnowocześniejsze techniki modelowania do wielowymiarowych (1D, 2D i 3D) symulacji dynamicznych.

Szereg komponentów układów pneumatycznych i hydraulicznych.

Fluid system simulation

Zoptymalizuj charakterystykę dynamiczną elementów hydraulicznych i pneumatycznych, jednocześnie ograniczając tworzenie fizycznych prototypów do tych absolutnie niezbędnych. Dzięki szerokiemu wyborowi komponentów, funkcji i narzędzi zorientowanych na aplikacje, Simcenter umożliwia modelowanie układów płynów w szerokim zakresie zastosowań.

Wskaźnik temperatury na prędkościomierzu.

Thermal system simulation

Rozwiązanie Simcenter Systems pomaga zmaksymalizować wydajność termiczną w kontekście systemów HVAC i komfortu w kabinie, zarządzania termicznego pojazdu, systemów kontroli środowiska lub innych systemów termicznych.

Kilku inżynierów rozmawiających i wskazujących na ekran laptopa.

Control integration

Rozwiązanie Simcenter Systems oferuje integrację różnych narzędzi symulacji w całym cyklu życia systemu, od wczesnego projektowania do fazy operacyjnej. Pozwala to sprostać wyzwaniu ciągłości cyfrowej i zwiększyć wydajność przepływów pracy.

Symulacja systemu wielofizycznego

Wydajne funkcje platformy pozwalają szybko zoptymalizować interakcje między układami mechanicznymi, hydraulicznymi, pneumatycznymi, cieplnymi, elektrycznymi i elektronicznymi jeszcze przed przygotowaniem pierwszego fizycznego prototypu.

Rozwiązanie Simcenter Systems oferuje integrację różnych narzędzi symulacji w całym cyklu życia systemu, od wczesnego projektowania do fazy operacyjnej. Pozwala to zapewnić ciągłość cyfrową i zwiększyć wydajność przepływów informacji oraz współpracy między różnymi działami.

Rozwiązanie Simcenter Systems obsługuje połączenia z systemem zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i danymi geometrycznymi, współsymulacje między narzędziami CAE 1D i 3D, badanie przestrzeni projektu, proces rozwoju funkcji sterowania oparty na modelu i interakcje między różnymi systemami przy użyciu interfejsu FMI (Functional Mockup Interface).

Pobierz bezpłatną wersję próbną oprogramowania

Widok oprogramowania Simcenter Amesim do symulacji systemów.

Simcenter Amesim software trial

Zwiększ produktywność symulacji systemu dzięki Simcenter Amesim: zintegrowanej, skalowalnej platformie symulacji systemów mechatronicznych, która umożliwia inżynierom projektantom wirtualną ocenę i optymalizację wydajności systemu.

Interfejs użytkownika oprogramowania Simcenter Flomaster (UI).

Simcenter Flomaster trial

Simcenter Flomaster to kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania, rozruchu i eksploatacji systemów termiczno-przepływowych. Może łączyć się z systemem PLM, CAD, programami do symulacji i przemysłowym IoT, umożliwiając kompleksową transformację cyfrową.

Często zadawane pytania

Symulacja systemu może być wykorzystywana w dowolnym zastosowaniu, które obejmuje transfery energii między domenami fizycznymi, w tym mechaniką, hydrauliką, pneumatyką, elektroniką i temperaturą. Można to rozszerzyć o algorytmy sterowania w pętli, zdefiniowane jako model (MiL), jako kod oprogramowania (SiL) i jako fizyczny kontroler sprzętowy (HiL). W praktyce symulacja systemu jest często stosowana w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, morskim, sprzęcie ciężkim, energetyce oraz maszynach użytkowych i przemysłowych, na przykład podczas opracowywania nowych hybrydowych lub elektrycznych układów napędowych lub układów napędowych.

Symulacja systemu stanowi wartość dodaną na każdym etapie cyklu życia produktu, nie tylko w fazie rozwoju produktu, ale także w fazie operacyjnej produktu. Na wczesnych etapach projektowania symulacja systemu pomaga dokonywać właściwych wyborów dotyczących wyznaczania celów, wczesnych koncepcji i architektury. W bardziej szczegółowych fazach inżynieryjnych symulacja systemu pomaga w wymiarowaniu, konfigurowaniu i optymalizowaniu wydajności systemu. W fazie operacyjnej modele symulacyjne systemu mogą działać jako wirtualne reprezentacje produktu fizycznego w czasie rzeczywistym, odblokowując wiele zastosowań, w tym szkolenie operatorów, wirtualne wykrywanie, monitorowanie i optymalizację systemu.

Symulacja systemu to podejście symulacyjne, które jest skalowalne pod względem złożoności. Na wczesnych etapach projektowania często dostępne są ograniczone informacje, ale mimo to symulacja systemu dostarcza cennych informacji, które pomagają podejmować właściwe decyzje dotyczące koncepcji i architektur systemów. W dalszej części cyklu rozwoju, gdy znanych jest więcej parametrów i informacji, dokładność i poziom szczegółowości symulacji systemu wzrasta do poziomów, w których model symulacji systemu może być wykorzystany do kalibracji i walidacji algorytmów sterowania lub do działania w czasie rzeczywistym i rozszerzenia jego zastosowania również na operacyjną część cyklu życia systemu.

Podobnie jak w przypadku każdego systemu narzędzi inżynierskich, symulacja wymaga nauki, dlatego szkolenie jest wysoce zalecane. Narzędzia do symulacji systemu Simcenter są uważane za bardzo przyjazne dla użytkownika, z obszernymi bibliotekami zatwierdzonych komponentów, przyjaznym dla użytkownika graficznym interfejsem użytkownika (GUI), wbudowanymi aplikacjami ułatwiającymi obsługę oraz obszerną sekcją pomocy zawierającą dokumentację i modele demonstracyjne.

Wymagane specyfikacje sprzętowe do symulacji systemu są stosunkowo ograniczone w porównaniu z innymi aplikacjami inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), w których potrzebne są geometrie 3D. Na przykład Simcenter Amesim w wersji 2310 działa na każdym nowoczesnym systemie 64-bitowym, wymagając co najmniej 4 GB pamięci RAM i 25 GB miejsca na dysku. W celu zwiększenia wydajności i przetwarzania równoległego zalecane są systemy z wieloma rdzeniami.

Model symulacji systemu może być postrzegany jako cyfrowy bliźniak systemu wielofizycznego i może być połączony z logiką sterowania. To sprawia, że jest to doskonała baza do dalszego rozwoju w kierunku xDT. Aby zakwalifikować się do xDT, model symulacji systemu powinien być w stanie działać w czasie rzeczywistym (prawie) rzeczywistym i być wykonywany na dowolnym certyfikowanym urządzeniu bez konieczności korzystania z samego oprogramowania symulacyjnego.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Zwiększ wydajność układów płynów dzięki symulacji systemu

Webinarium na żądanie | Zrozumienie manewrowości statku za pomocą symulacji

Posłuchaj

Podcast | ChatGPT w pętli: Łączenie ludzi z symulacjami systemowymi

Podcast | Potęga symulacji w projektowaniu i rozwoju AV

Przeczytaj

Aktualności | Osiągnij wielkie sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki symulacji systemu Simcenter - część 1

Aktualności | Osiągnij wielkie sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki symulacji systemu Simcenter - część 2