K zobrazení této stránky v češtině byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Byl tento překlad užitečný?
  1. Home
Kancelář lidí u stolů, pracujících u počítačů

Kariéra ve společnosti Siemens Software

Hledáte práci svých snů? Objevte, co vám může společnost Siemens Digital Software nabídnout po celém světě, a staňte se součástí našeho týmu při utváření budoucnosti zítřka!

Utvářejte budoucnost své kariéry

Ve společnosti Siemens se snažíme, aby se vaše budoucnost a kariéra zítřka staly skutečností již dnes. Staňte se součástí různorodého ekosystému, který má vliv nejen na naše výrobky, řešení a digitální transformace, ale také mění komunity po celém světě.

Kultura vlastnictví společnosti Siemens, která dává příležitost všem našim zaměstnancům

Kultura kariéry ve vlastních rukou

Zaměřujeme se spíše na výsledky než na čas strávený v kanceláři. Našim zaměstnancům důvěřujeme a poskytujeme jim patřičnou podporu, aby si sami přizpůsobili pracovní podmínky a mohli tak dosahovat co nejlepších výsledků.

Inovace v zářivce a mozku Siemens

inovace

Vytváříme technologie, které mají smysl – technologie, které pomáhají našim zákazníkům udělat více s menšími náklady. Buďte i nadále zvídaví, odolní a nebojte se experimentovat a přizpůsobovat se. Utváříme budoucnost zítřka.

Spolupráce v Siemensu si potřásají rukama v dohodě

Spolupráce

Podporujeme své zaměstnance, aby každý zákazník cítil, že v naší technologii může najít patřičnou oporu, aby každý partner cítil, že má k dispozici vše potřebné k navázání spolupráce, a aby všichni pracovníci byli plní inspirace, nebáli se pokládat otázky a riskovat.

Studentské programy, stáže a pozice pro zahájení profesní dráhy

Ve společnosti Siemens máte mnoho příležitostí, jak zahájit svoji kariéru, a to ať už se rozhodnete pro stáž, studentský program, nebo zahájení kariéry přímo po škole. Zkušenosti z počátku vaší profesní dráhy ve společnosti Siemens vám poskytnou solidní základ pro vaši kariéru, jelikož budete mít možnost pracovat na skutečných projektech, které ovlivní budoucí úspěch společnosti Siemens a našich zákazníků.

Zahájení studentského programu v sídle společnosti Siemens v Oregonu

Naše kultura a hodnoty

Věříme, že skvělá kultura vytváří více příležitostí k úspěchu, a tohoto úspěchu můžeme dosáhnout pouze tak, že ji budeme skutečně žít a dýchat. Naše kultura a hodnoty vzdělávání, inovací, udržitelnosti a diverzity se odrážejí nejen v průzkumech angažovanosti našich zaměstnanců, ale všímají si jich také ostatní po celém světě.

Kultura a hodnoty zaměstnanců společnosti Siemens si společně plácají.

Diverzita, rovnost a inkluze

Napříč všemi odvětvími a úrovněmi společnosti pohlížíme na diverzitu jako na inkluzi a spolupráci rozdílných smýšlení, pozadí, zkušeností, individuálních kvalit a expertiz. Jsme si vědomi, že všichni se nějakým způsobem lišíme, a to ať už co se týče viditelných rozdílů, nebo rozdílů uvnitř každého z nás.

Setkání tří lidí sedících u stolu v konferenční místnosti