1. Home

Simcenter

Inženýrské a poradenské služby v řešení Simcenter

Zkušený inženýrský partner na vaší cestě k digitalizaci.

Karma Automotive

Neustálá snaha o dokonalost

Společnost Karma navázala strategické partnerství s inženýrskými a poradenskými službami v řešení Simcenter za účelem dosažení výkonnostních cílů v oblasti hluku a vibrací (NVH) a zavedení nejmodernějších procesů testování a simulace NVH.

Digitální dvojče

Inženýrská oddělení ve všech průmyslových odvětvích se potýkají s rostoucí složitostí chytrých a udržitelných výrobků, které dnešní trh vyžaduje. Inženýrské a poradenské služby v řešení Simcenter vám pomohou vytvořit digitální dvojče vašich výrobků, aby byly efektivnější, pohodlnější, spolehlivější a odolnější než kdykoli předtím. Jsme důvěryhodným partnerem na každém kroku vaší cesty k digitalizaci, a to již od počáteční fáze návrhu.

Náš tým nabízí služby, které přesahují rámec samostatných simulací nebo izolovaných testovacích kampaní. Spojujeme je do jednoho komplexního řešení, které vám pomůže vytvořit skutečné digitální dvojče.

Související zdroje informací

Video: Síla víceúčelového digitálního dvojčete pro dynamiku vozidla a další oblasti
Video: Spustitelné digitální dvojče (xDT)
Případová studie: Společnost Hyundai využívá systémy založené na modelech k novému přístupu k virtuálnímu vývoji NVH
Blog: Jak pomocí umělé inteligence zkrátit proces identifikace parametrů z týdnů na minuty

Vizualizace řešení Simcenter na notebooku.

Elektrifikace

Přechod na elektromobily vedl ke zvýšení technické složitosti, a to zejména v oblasti vývoje a integrace elektromotorů a baterií. Tým inženýrských a poradenských služeb v řešení Simcenter má zkušenosti s optimalizací výkonu a vyvažováním účinnosti, NVH, jízdního komfortu, hmotnosti a tepelného chování.

Související zdroje informací

Video: Srovnávací hodnocení a stanovení cílů energetické účinnosti elektrických vozidel
Případová studie: Globální výrobce automobilů využívá řešení Simcenter k optimalizaci výkonu hybridních vozidel
Případová studie: Společnost Audi zvyšuje přesnost a rychlost simulací baterií pro elektromobily
Případová studie: Společnost Hyundai Motor Group využívá umělou inteligenci ke zkrácení optimalizace parametrů subsystému z jednoho týdne na 15 minut
Blog: NVH pneumatik elektromobilů: Řešení hádanky dodavatel vs. výrobce OEM
Webinář: Řešení NVH elektromotoru na počátku vývoje elektromobilu

Znázornění elektrifikace na základě řešení Simcenter.

Bezpečnost a komfort autonomních vozidel

Tým inženýrských a poradenských služeb v řešení Simcenter může spolupracovat s vaším týmem na správě bezpečnostního inženýrství, splnění očekávání řidičů a místních dopravních podmínek a zajištění pohodlí, důvěry, přijetí a vnímání bezpečnosti autonomních systémů řidiči.

Náš tým vám také pomůže vyvinout funkce ADAS, které odpovídají očekáváním řidičů a místním dopravním podmínkám. Adaptivní tempomat, autonomní parkování, fúze senzorů a fyzické testování jsou jen některé příklady toho, jak podporujeme výrobce a dodavatele automobilů při virtuálním přístupu a ověřování výkonu systému a vozidla pro autonomní řízení.

Inženýrský tým řešení Simcenter navíc pomáhá společnostem dodržovat mezinárodní normy kvality, a to včetně ISO 26262, ISO 21448 SOTIF a STPA.

Související zdroje informací

Video: Překonání očekávání v oblasti bezpečnosti a pohodlí ADAS při současném omezení rozsáhlého testování
Případová studie: Společnost MobileDrive využívá systémové inženýrství založené na modelech k vývoji komplexního digitálního dvojčete funkcí ADAS
Technický dokument: Generování scénářů pro ADAS a AV
Blog: Přiblížení autonomního řízení lidem pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí
Webinář: Autonomní parkování: Využití simulací a testování k vývoji bezpečného a robustního systému a algoritmů
Video: Orchestrace inženýringu založeného na modelech

Nastavení pro testování bezpečnosti autonomních vozidel na zařízení SimRod.

Inženýring podle modelů

Inženýrství založené na modelech využívá virtuální modely fyzikálních systémů, což je digitální dvojče, které slouží k urychlení vývoje výrobků. Inženýrské a poradenské služby v řešení Simcenter vám pomohou vytvořit a používat komplexní digitální dvojče k virtuálnímu ověření výkonu softwaru a hardwaru vašeho výrobku a pomohou vám na cestě k digitalizaci.

Tento proces je podporován řešeními Simcenter, která umožňují inženýrským týmům používat společné modelovací prostředí, které poskytuje různé stupně věrnosti v průběhu celého programu vývoje výrobků. Náš tým vám pomůže zavést inženýrský přístup založený na modelech, který využívá virtuální prostředí pro ověřování model-in-the-loop, software-in-the-loop a hardware-in-the-loop s využitím řešení Simcenter pro spouštění modelů buď na stolním počítači, nebo v reálném čase. Provádíme testování kvality, abychom zajistili, že se systém chová podle očekávání, a vyřešili problémy před provedením fyzické testovací kampaně.

Související zdroje informací

Technický dokument: Testování systémů založené na modelech: Efektivní spojení testování a simulací při vývoji založeném na modelech
Případová studie: Společnost Hyundai zlepšuje NVH a palivovou účinnost vznětových motorů
Webinář: Předsunutí vývoje řídicích prvků hybridních vozidel a kalibrace pomocí víceúrovňové simulace
Video: Plíce ve smyčce

Inženýr používá řešení Simcenter pro inženýring založený na modelech.

Umělá inteligence / strojové učení

Umělá inteligence má potenciál pomoci společnostem výrazně zkrátit dobu uvedení na trh tím, že rychle projde velké množství testovacích a simulačních dat a pomůže inženýrům identifikovat trendy a oblasti, které je třeba zlepšit. Inženýrské a poradenské služby v řešení Simcenter vám pomohou efektivně zavést umělou inteligenci, abyste zkrátili čas inženýrů strávený opakujícími se úkoly a co nejlépe využili svá inženýrská data.

Související zdroje informací

Video: Identifikace parametrů na základě umělé inteligence
Případová studie: Společnost Hyundai Motor Group využívá umělou inteligenci ke zkrácení optimalizace parametrů subsystému z jednoho týdne na 15 minut
Webinář: Automatizace ověřování NVH vozidel pomocí přístupu založeného na datech
Blog: 4 mýty o umělé inteligenci v oblasti CFD

Infografické znázornění strojového učení s využitím umělé inteligence.

Správa energie/tepla

Od inženýrů se dnes očekává, že budou optimalizovat energetické a tepelné chování více propojených systémů než kdykoli předtím. Všechny tyto systémy musí co nejudržitelněji vyrovnávat teplotu a energii vstupující do výrobku. Inženýrské a poradenské služby v řešení Simcenter se opírají o desítky let zkušeností s kombinací simulace a testování pro komplexní tepelnou analýzu celého vozidla.

Související zdroje informací

Video: Snížení nákladů na tepelnou správu vozidel a doby uvedení na trh
Blog: Pokud máte problémy s teplotami, využijte simulace! Snížení nákladů na VTM a doby uvedení na trh
Webinář: Optimalizace tepelné správy pro zlepšení celkového výkonu elektrifikovaného vozidla

Zobrazení tepelné správy energie v řešení Simcenter.