1. Home
Inżynier używający rozwiązania do zaawansowanej inżynierii maszyn w procesie projektowania.

Cyfrowy wątek dla producentów maszyn przemysłowych

Zaawansowana inżynieria maszyn

Producenci maszyn przemysłowych potrzebują zaawansowanych narzędzi, które umożliwiają utworzenie cyfrowego bliźniaka maszyny zawierającego dane dotyczące aspektów mechanicznych, elektrycznych, oprogramowania i automatyki, aby mogli skutecznie i terminowo realizować projekty.

Twórz inteligentne maszyny dzięki rozwiązaniu do zaawansowanej inżynierii maszyn

Producenci maszyn muszą obecnie sprostać wyzwaniu w postaci szybkiego dostarczania inteligentnych maszyn dostosowanych w wysokim stopniu do indywidualnych wymagań klienta. Rozwiązania firmy Siemens do zaawansowanej inżynierii maszyn wykorzystują oprogramowanie do projektowania nowej generacji, cyfrowego bliźniaka i zintegrowane narzędzia cyfrowe, aby zapewnić efektywną i terminową realizację projektów.

Poznaj przyszłość zaawansowanego projektowania maszyn

Producenci maszyn muszą przeprowadzić transformację cyfrową swoich procesów, aby móc szybko realizować produkcję inteligentnych maszyn wyposażonych w funkcje łączności i spełniających wymagania klientów.

10%

Krótsza faza projektowania

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek dzięki narzędziom współprojektowania, które łączą domeny i umożliwiają pracę w dowolnym czasie oraz z dowolnej lokalizacji. (Tronrud Engineering)

15%

Bardziej wydajne maszyny

Projektuj i buduj maszyny o większej wydajności oraz lepszych parametrach wibroakustyki i zużycie energii dzięki zastosowaniu symulacji na wczesnym etapie procesu projektowania. (Picanol)

20%

Szybsze wyszukiwanie informacji technicznych o produkcie

Zarządzaj danymi produktowymi i udostępniaj je w jednym miejscu, które ułatwia ich wyszukiwanie i przeglądanie, aby skrócić czas poświęcany na zarządzanie danymi CAD. (Biesse Group)

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA MASZYN

Usprawnij proces projektowania maszyn

Zyskaj większą pewność działania w procesie rozwoju maszyn nowej generacji. Zaawansowana inżynieria maszyn przyspiesza proces projektowania i dostarcza pewnych danych dotyczących działania maszyny przy użyciu cyfrowego bliźniaka do projektowania, rozwoju i sterowania.

Zarządzanie informacjami o wymaganiach dotyczących produktów i projektów w jednym miejscu ułatwia współpracę i ponowne wykorzystanie danych projektowych. Producenci maszyn i OEM mogą zwiększyć produktywność i jednocześnie uzyskać wgląd w postępy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  • Zintegrowanie zarządzania projektami i wymaganiami z projektowaniem
  • Skoordynowanie działań pracowników na miejscu i zdalnych w środowisku ułatwiającym współpracę
  • Zapewnienie wszystkim członkom zespołu dostępu do informacji niezbędnych w pracy

Producenci maszyn używający rozwiązań firmy Siemens mogą uzyskać następujące korzyści:

25%

Przyspieszenie współpracy

Zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia błyskawiczną łączność między pracownikami zdalnymi i stacjonarnymi, ułatwiając uzgadnianie danych i usprawniając wprowadzanie zmian projektowych. (Schlatter)

20%

Mniejsza liczba prototypów

Zwiększ dokładność maszyny dzięki symulacjom projektu w rozwiązaniu Simcenter, oszczędzając czas i zasoby, a jednocześnie zmniejszając konieczność budowania fizycznych prototypów. (Ronchi Mario)

30%

Szybsza realizacja zleceń

Przyspiesz kompleksowy proces budowy maszyn dzięki spójnym, zautomatyzowanym obiegom informacji, które upraszczają podejmowanie decyzji. (Anger Machining)

przykład wdrożenia

Solu-Tech

Firma Solu-Tech projektuje maszyny i przeprowadza ich wirtualne testy przy użyciu rozwiązań firmy Siemens.

Solu-Tech designs and virtually test machines and production lines with Siemens Digital Industries Software solutions
Case Study

Solu-Tech designs and virtually test machines and production lines with Siemens Digital Industries Software solutions

Firma:Solu-Tech

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Rosheim, Alsace, France

Siemens Software:NX, Solid Edge

Dzięki cyfrowym bliźniakom maszyn można szybciej podejmować decyzje projektowe i sprawniej prowadzić komunikację między zespołami. Czas zaoszczędzony na działaniach związanych z projektowaniem możemy poświęcić na wirtualną walidację instalacji maszyny przed jej wdrożeniem u klienta.
Bruno Velten, CEO, Solu-Tech
Zaawansowana inżynieria maszyn

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów

Zacznij budować inteligentne maszyny przemysłowe nowej generacji, wyposażone w funkcje łączności, przy użyciu rozwiązań do zaawansowanej inżynierii maszyn.

Zaawansowana inżynieria maszyn.

Odkryj korzyści

Cyfrowy bliźniak stanowi zaawansowane narzędzie do gromadzenia informacji, optymalizowania działania i opracowywania innowacji w różnych branżach dzięki wypełnieniu luki między światem fizycznym i wirtualnym.

Product lifecycle management

Comprehensive automated design

Machine automation engineering

Performance engineering

Low-code application development

E/E systems development

Często zadawane pytania

Zaawansowana inżynieria maszyn udostępnia narzędzia projektowania nowej generacji, cyfrowego bliźniaka w pętli zamkniętej oraz zintegrowane rozwiązania do realizacji projektów. Dzięki tym trzem obszarom funkcji firmy mogą eliminować silosy informacyjne, szybciej przeprowadzać walidację i efektywniej realizować zamówienia.

Dzięki możliwościom symulacji oferowanym przez rozwiązania do zaawansowanej inżynierii maszyn można wizualizować zużycie energii przez i ilość odpadów generowanych przez nią odpadów, wykorzystując do tego celu cyfrowego bliźniaka. Projektanci mogą z kolei dostroić maszynę jeszcze przed jej wyprodukowaniem, optymalizując w ten sposób jej projekt.

Zaawansowana inżynieria maszyn kształtuje krajobraz Przemysłu 4.0 dzięki ułatwieniu przeprowadzeni transformacji cyfrowej. Narzędzia technologiczne, które pozwalają łączyć dane, generować wizualizacje i szybciej dostarczać produkty, są warunkiem przetrwania w dzisiejszych realiach zawziętej konkurencji.

Inżynieria projektowania maszyn, czyli sposób, w jaki inżynierowie projektują i wytwarzają maszyny oraz sterują nimi, ciągle się zmienia. Projektowanie maszyn nowej generacji integruje domenę mechaniczną, elektryczną, elektroniczną i oprogramowania w ramach jednego procesu. Dzięki współpracy różnych domen inżynieryjnych można wdrożyć modułowe podejście do projektowania maszyn.

Projekt maszyny ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe produkcji. Projektowanie pod kątem produkcji to praktyka inżynieryjna polegająca na spełnianiu wymagań projektowych przy jednoczesnej optymalizacji produkcji i obniżaniu jej kosztów. Od wyboru odpowiedniego komponentu, części lub materiału po efektywne trasowanie przewodów: każda decyzja projektowa ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe. Projektanci maszyn uwzględniający możliwości produkcyjne na etapie projektowania mogą konsekwentnie dostarczać opłacalne produkty wysokiej jakości, szybciej niż ich konkurenci.

Oprogramowanie NX, stanowiące część portfolio Siemens Xcelerator, zapewnia producentom maszyn dostęp do narzędzi projektowania nowej generacji. Zintegrowanie wielu domen inżynieryjnych w jednym, spójnym środowisku pozwala osiągnąć lepsze dopasowanie danych i działań. Umożliwia to z kolei szybsze wizualizowanie i weryfikowanie maszyn, co przyspiesza realizację projektów.

Obejrzyj

Materiał wideo | Zdobądź pozycję lidera dzięki zaawansowanej inżynierii maszyn

Webinar na żądanie | Budowanie maszyn nowej generacji

Materiał wideo | STiMA optymalizuje produkcję dzięki rozwiązaniom firmy Siemens

Posłuchaj

Podcast | Rozwiązania Teamcenter X w modelu SaaS w chmurze

Podcast | Bezpieczna infrastruktura chmurowa z rozwiązaniem Teamcenter X i infrastrukturą AWS

Podcast | System PLM dla producentów maszyn odpowiada na wyzwania związane z ETO i CTO

Przeczytaj

E-book | Przyspieszenie projektowania maszyn dzięki digitalizacji

E-book | Zintegrowane podejście do projektowania maszyn i innych zagadnień

Artykuł techniczny | Innowacje technologiczne są motorem zmian dla producentów maszyn

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!