Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home
Kilku inżynierów korzysta z oprogramowania do symulacji inżynierskich Simcenter na wielu ekranach, aby skutecznie poruszać się po nowoczesnych zawiłościach inżynieryjnych.

Rozwiązania w zakresie inżynierii wydajności

Oprogramowanie do symulacji inżynierskich

Z powodzeniem poruszaj się po nowoczesnych zawiłościach inżynieryjnych. Podnieś rzeczywistą wydajność produktów dzięki wczesnemu wglądowi w dane za pomocą oprogramowania do symulacji i testowania wielu fizyków. Zwiększ produktywność i wspieraj innowacje.

Transformacja inżynierii wydajności produktów i procesów

Rosnący wpływ najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i elektryfikacja, w połączeniu ze zmieniającymi się przepisami i zwiększonymi oczekiwaniami konsumentów w zakresie zrównoważonych, spersonalizowanych i inteligentnych produktów, przyczynia się do złożoności rzeczywistych wyzwań inżynieryjnych. Aby odnieść sukces, firmy muszą skutecznie integrować dziedziny, metody i narzędzia inżynierskie, jednocześnie rozwiązując problem niedoboru wykwalifikowanych inżynierów. Kompleksowy cyfrowy bliźniak, którego podstawą jest symulacja i testowanie, ma kluczowe znaczenie dla transformacji inżynierii w celu szybkiego opracowywania, optymalizacji i wprowadzania nowych koncepcji na rynek.

66%

Uzyskiwanie wczesnych informacji dzięki symulacji

66% firm twierdzi, że korzystanie z symulacji zapewnia wcześniejszy wgląd. (Przejrzystość techniczna)

73%

Zastosuj inżynierię systemową opartą na modelach

73% czołowych firm wykorzystuje inżynierię systemową opartą na modelach w rozwoju produktów, aby sprostać złożonym wymaganiom projektowym w wielu dziedzinach inżynierii. (Wgląd w cykl życia)

79%

Walidacja dokładności symulacji za pomocą testu

79% wiodących firm ułatwia współpracę między analitykami symulacji a inżynierami testów. Weryfikują modele symulacyjne na podstawie wyników testów w celu zwiększenia dokładności. (Przejrzystość techniczna)

Jak przyspieszyć proces rozwoju produktu, aby szybciej dostarczać innowacyjne produkty?

Przełam bariery między branżami i uzyskaj wcześniejszy wgląd w wydajność produktu dzięki rozwiązaniom do symulacji i testowania, które obsługują zintegrowane przepływy pracy w wielu domenach i wielu dziedzinach fizyki.

Co może zrobić dla Ciebie oprogramowanie do symulacji inżynierskich?

Oprogramowanie do symulacji inżynierskich oferuje wczesny wgląd w wydajność produktu, pomaga optymalizować projekty i ułatwia inżynierię systemów opartą na modelach. Umożliwia to skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, wyższy zwrot z inwestycji i przewagę konkurencyjną w zakresie inżynierii i transformacji cyfrowej.

Zwiększ produktywność, wspieraj innowacje dzięki Simcenter

Odblokuj cyfrowego bliźniaka dzięki oprogramowaniu do symulacji inżynierskiej Simcenter. Przewiduj zachowanie produktu na wczesnym etapie i w trakcie cyklu projektowego dzięki modelowaniu i symulacji, multidyscyplinarnej eksploracji projektu, testom fizycznym i procesom symulacji oraz zarządzaniu danymi.

Inżynier objaśniający oprogramowanie do symulacji mechaniki płynów i termicznej w rozwiązaniach Simcenter.

Computer-aided engineering (CAE)

 • Wielofizyczna obliczeniowa dynamika płynów (CFD) i projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) - wbudowane CFD
 • Chemia obliczeniowa do projektowania nowych materiałów
 • Modelowanie metodą elementów skończonych (MES)
 • Solwery do symulacji konstrukcji, akustyki, ruchu i elektromagnetyzmu
Inżynier korzystający z symulacji systemów w rozwiązaniu Simcenter.

Systems modeling and simulation

 • Wczesna koncepcja i weryfikacja działania systemu
 • Tworzenie i ocena architektury systemu
 • Integracja symulacji z procesami pracy inżynierii systemów opartej na modelach (MBSE)
 • Oparta na modelu analiza niezawodności, dostępności, łatwości konserwacji i bezpieczeństwa (RAMS)
Mężczyzna pracujący na komputerze z wykorzystaniem portfolio Simcenter, inżynierii systemów opartej na modelu (MBSE), zarządzania procesami i danymi symulacji (SPDM), RAMS i wysokowydajnego przetwarzania danych (HPC) w chmurze.

AI and reduced order modeling

 • Badanie i optymalizacja przestrzeni projektowej
 • Wyszukiwanie wspomagane sztuczną inteligencją
 • Platforma do budowania, walidacji i eksportu modeli zredukowanych zamówień (ROM)
Wizualizacje procesu symulacji i zarządzania danymi z oprogramowania Teamcenter.

Workflow and process automation

 • Proces symulacji i zarządzanie danymi (SPDM)
 • Pełna identyfikowalność we wszystkich domenach wydajności
 • Szablonowe i zautomatyzowane przepływy pracy
 • Otwarta integracja narzędzi CAD i CAE
Kierowca używający rozwiązania Simcenter do testów fizycznych.

Physical testing

 • Zintegrowane rozwiązania testowe i programowe
 • Szybka walidacja działania dzięki testom wielofizycznym
 • Przyspiesz inżynierię systemów, łącząc testy i symulacje

Przejście z CAD do CAE w kilka minut

Wypróbuj Simcenter do symulacji mechanicznej. Szybko przekształcaj geometrię CAD w geometrię użyteczną do symulacji. Przekonaj się, że łatwo jest przeprowadzić analizę statyczno-wytrzymałościową i uzyskać szybki wgląd w wydajność projektu. Wprowadź zmianę w projekcie i zobacz, jak model jest automatycznie aktualizowany w celu uzyskania szybkich iteracji.

Wizualizacja modelu 3D utworzonego za pomocą oprogramowania Simcenter 3D.

Przeczytaj, co prawdziwi inżynierowie mówią o Simcenter

Percepcja użytkownika ma kluczowe znaczenie; Jest to odzwierciedlenie tego, jak dobrze radzi sobie Simcenter i czy nasze ciągłe cykle wydawnicze oprogramowania rezonują z Tobą.

Odznaki lidera Simcenter G2.
Wdrażając symulację na wczesnym etapie projektu, znacznie obniżyliśmy koszty i czas na froncie, ponieważ uzyskaliśmy właściwą odpowiedź projektową w możliwie najkrótszym czasie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ możemy skłonić ludzi do podejmowania właściwych decyzji projektowych, skracając w ten sposób czas rozwoju o 50 do 80 procent.
Euana Freemana, Główny Inżynier, Sternik Marynarki Wojennej

Wyrusz w swoją inżynierską podróż bez wysiłku

Skorzystaj z usług naszych ekspertów

Skorzystaj z usług doradztwa technicznego , które pomogą Ci zbudować cyfrowego bliźniaka inżynierskiego.

Dostęp do szkoleń

Dowiedz się, jak Xcelerator Academy firmy Siemens może pomóc Ci opanować Simcenter i szybko zwiększyć produktywność.

Dołącz do społeczności

Dołącz do naszej społeczności ekspertów Simcenter i poszerz swoją wiedzę!

Często zadawane pytania

Oprogramowanie do symulacji inżynierskich umożliwia inżynierom uzyskanie wglądu w zachowanie produktu na wczesnym etapie procesu projektowania, identyfikację potencjalnych problemów i iterację projektów w celu poprawy wydajności, niezawodności i efektywności. Odgrywa kluczową rolę w przyspieszaniu rozwoju produktów, obniżaniu kosztów i napędzaniu innowacji w różnych branżach, takich jak , , energetyka, i produkcja.

Na wczesnym etapie cyklu projektowania symulacja może pomóc w wyeliminowaniu niewykonalnych projektów. Ułatwia również badanie bardziej innowacyjnych opcji projektowych, których w przeciwnym razie inżynierowie nie wzięliby pod uwagę. Inżynierowie projektanci, którzy korzystają z symulacji, mają wiele korzyści, w tym oszczędność kosztów i czasu, łatwiejsze wprowadzanie innowacji i lepszą jakość produktu. Podejście progresywne polega na tym, że analitycy symulacji konfigurują szablony zweryfikowanych symulacji specyficznych dla konkretnych problemów projektowych. Te szablony symulacji można następnie zintegrować jako część procesów roboczych symulacji z przewodnikiem do użytku przez projektantów i inżynierów projektantów. Właściwe zarządzanie danymi symulacyjnymi jest również integralną częścią demokratyzacji symulacji.

Funkcje zarządzania danymi, które automatycznie łączą modele projektowe, modele symulacyjne i wyniki analiz, eliminują niejasności dotyczące tego, jakie wyniki odnoszą się do którego projektu, zwiększając w ten sposób pewność w podejmowaniu decyzji. Jednakże śledzenie i łączenie artefaktów i plików to nie wszystko.

Osoby podejmujące decyzje muszą mieć również możliwość dostępu i szybkiego wyciągania użytecznych wniosków z danych z eksploracji projektu. Narzędzia do wizualizacji wyników, raporty i analiza danych pomagają inżynierom wybrać najlepszy projekt, który spełnia wszystkie wymagania.

Portfolio Simcenter, będące częścią Siemens Xcelerator, to elastyczny, otwarty i skalowalny pakiet wiodących w branży rozwiązań do symulacji i testów inżynierskich oraz powiązanych usług. Simcenter w unikalny sposób łączy potężne metodologie inżynierii wielofizycznej w symulacji systemu, symulacji CAE i testach fizycznych. Wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji do szybszego podejmowania decyzji i poprawy komfortu użytkowania, a także umożliwia produktywność dzięki automatyzacji przepływu pracy między domenami, a także zarządzaniu procesami i danymi.

Simcenter zapewnia inżynierom szczegółowy wgląd w rzeczywistą wydajność ich produktu lub procesu, umożliwiając im zwiększenie produktywności, skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek i przyspieszenie innowacji w całym cyklu życia produktu. Rozwiązania Simcenter są integralną częścią kompleksowego cyfrowego bliźniaka, który łączy świat fizyczny i wirtualny.

Zrozumienie i zapewnienie wydajności międzydomenowej wymaga rozwiązań symulacyjnych i testowych, które można wdrożyć we wszystkich fazach rozwoju oraz we wszystkich domenach wydajności i fizyce. Co więcej, działania te muszą być ze sobą powiązane, a nie prowadzone niezależnie, aby uchwycić rzeczywiste zjawiska multifizyczne i zrównoważyć sprzeczne atrybuty. Simcenter oferuje zintegrowane portfolio najlepszych w swojej klasie rozwiązań do symulacji predykcyjnych, testów i eksploracji projektów, które obejmują wszystkie fazy procesu rozwoju produktu w celu rozwiązania najtrudniejszych problemów inżynieryjnych, mogą pomóc w transformacji inżynierii poprzez zwiększenie produktywności i wspieranie innowacji.

Symulacja i testowanie nie mogą być już postrzegane jako działania odizolowane. Cyfrowy bliźniak zapewnia wartość w całym cyklu życia, a jego ewolucją należy zarządzać w celu zapewnienia identyfikowalności i wpływu zmian. Jest to możliwe tylko dzięki przeprowadzeniu symulacji i testów w ramach ogólnej inicjatywy rozwoju produktu cyfrowego. Siemens Xcelerator zaciera granice między dziedzinami inżynierii, takimi jak elektryka, mechanika i oprogramowanie, a rozwiązania symulacyjne i testowe Simcenter uzupełniają rozwiązania Siemens Xcelerator w projektowaniu, realizacji i optymalizacji faz cyklu życia.

Na drodze do cyfrowej transformacji firmy potrzebują niezawodnych partnerów dysponujących zasobami, które pozwolą im stale wprowadzać innowacje w zakresie narzędzi i aplikacji. Siemens wydaje znaczne środki na badania i rozwój, wykorzystuje partnerstwa z firmami o ugruntowanej pozycji w sąsiednich obszarach i inwestuje w start-upy, które dysponują technologiami, które mogą przekształcić biznes w przyszłości. Wszystko to zapewnia stały dopływ innowacji, które mogą pomóc naszym klientom pozostać w czołówce i czerpać korzyści z cyfryzacji szybciej niż ich konkurenci. Usługi inżynieryjne i konsultingowe Simcenter zapewniają głęboką wiedzę domenową, obiekty, zasoby i doświadczenie, aby przyspieszyć transformację procesów inżynieryjnych i wynikający z niej zwrot z inwestycji.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Seminarium internetowe Automatyzuję analizę termiczną płytek drukowanych (PCB) w celu skrócenia rozwoju

Seminarium internetowe Współpracuję z łatwością dzięki platformie współpracy nowej generacji opartej na chmurze

Posłuchaj

Podcast | Ewolucja cyfrowego bliźniaka w przemyśle

Podcast | Moc sztucznej inteligencji w optymalizacji parametrów dynamiki pojazdu w czasie rzeczywistym

Przeczytaj

Książka elektroniczna Umożliwiam zespołom inżynierskim przesuwanie granic i szybsze wprowadzanie innowacji na rynek

Książka elektroniczna I Jak symulacja CFD pomaga małym i średnim firmom (MŚP) zachować konkurencyjność

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!