Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Lista procesowa

W branżach, w których złożoność produktu rośnie, a wielkość partii maleje, zintegrowane zestawienia procesowe (BOP) stały się niezbędne dla konkurencyjnych kosztowo operacji produkcyjnych.

Co to jest list procesowy?

Zestawienie kosztów procesu (BOP) zawiera szczegółowe informacje na temat planowanego podejścia do produkcji dla określonego produktu. Przedstawia szablon najlepszych praktyk w zakresie wytwarzania każdego gotowego wyrobu. Zestawienie procesów zawiera konfiguracje linii produkcyjnej, narzędzia, maszyny i sprzęt potrzebny do wytworzenia produktu. Zestawienie procesowe zawiera również elektroniczną instrukcję pracy (EWI), która wyjaśnia, jak ją wykonać. Informacje o zestawieniu procesowym uzupełniają produkcyjną listę materiałową (MBOM) lub listę składową produkcji, która zawiera listę materiałów i komponentów potrzebnych do wytworzenia produktu.

Przed opracowaniem oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) zestawienie procesowe było generowane ręcznie na papierze lub w izolowanych dokumentach elektronicznych. Wszelkie zmiany w produkcie i/lub jego procesach produkcyjnych wymagały ręcznej aktualizacji zestawienia procesów, zestawienia materiałów produkcji i elektronicznych instrukcji roboczych – był to nieefektywny i podatny na błędy proces, któremu brakowało zarówno widoczności, jak i skalowalności.

Nowoczesne systemy PLM generują zestawienie procesów w ramach zintegrowanego oprogramowania do planowania procesów produkcyjnych . Ta zintegrowana funkcja pozwala na szybkie odzwierciedlenie zmian w zestawieniu procesów i natychmiastowe przekazanie ich do hali produkcyjnej w celu wdrożenia. Zestawienie procesowe przekazuje plan produkcji do rozwiązania do zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM), w szczególności do systemu realizacji produkcji (MES), w celu kierowania i organizowania realizacji planu.

Powiązane produkty: Łatwy plan Teamcenter | Tecnomatix

bill-of-process-teamcenter-easy-plan-screenshot-cropped-promo-640x480

Zrozum korzyści

Zintegrowany rachunek procesów umożliwia producentom ponowne wykorzystanie znormalizowanych najlepszych praktyk i dostosowanie ich w oparciu o wymagania na poziomie zakładu, co prowadzi do większej produktywności i obniżenia kosztów operacyjnych.

Zadbaj o synchronizację inżynierii i produkcji

Współpracuj nad zestawieniem kosztów między domenami funkcjonalnymi, aby upewnić się, że kluczowi interesariusze pracują z właściwymi danymi we właściwym czasie.

Przyspiesz wprowadzanie nowych produktów (NPI)

Standaryzacja i ponowne wykorzystanie procesów produkcyjnych w zestawieniu procesowym w wielu zakładach.

Zadbaj o dokładne i wydajne zarządzanie zmianami

Zapewnienie pełnej identyfikowalności i widoczności produktu, wiedzy produkcyjnej i zestawienia procesów w trakcie procesów zmian.

Jak działa oprogramowanie do rozliczeń procesowych

Zestawienie procesów odzwierciedla ścisłą współpracę między inżynierią, produkcją i realizacją za pośrednictwem oprogramowania do planowania procesów produkcyjnych w ramach firmowego rozwiązania PLM. Producenci korzystają z przepływu pracy, zarządzania zmianami i możliwości konfiguracji systemu PLM w celu utworzenia zestawienia procesowego. PLM umożliwia również planistom procesów standaryzację i ponowne wykorzystanie procesów produkcyjnych w zestawieniu procesowym w wielu zakładach.

Narzędzia programowe do planowania produkcji i montażu umożliwiają użytkownikom tworzenie procesów i operacji z listą procesową w celu przedstawienia sekwencji kroków w planach montażu. Mogą przypisywać odpowiednie części i zespoły z listy składowej produkcji do określonych operacji, wraz z narzędziami i zasobami z zestawienia komponentów (BOE) lub za pośrednictwem biblioteki sklasyfikowanych obiektów. Podczas tworzenia lub obsługi listy procesowej użytkownik może:

  • Ponowne używanie istniejących reguł i szablonów
  • Za pomocą logicznego polecenia przyporządkowania części można automatycznie przyporządkować artykuły, które zostaną zużyte w różnych działaniach roboczych
  • Użyj narzędzia autouzupełniania, aby odwołać się do części, zasobów i pomocy wizualnych, które wypełnią elektroniczne instrukcje robocze
  • Generowanie harmonogramów specyficznych dla zakładu na podstawie listy procesowej produktu
  • Polecenia śledzenia między zestawieniami procesowymi zakładu a listami procesowymi produktu
  • Aktualizowanie listy procesowej produktu w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w projekcie
  • Automatycznie przeprowadzaj kontrolę odpowiedzialności procesów i stacji roboczych, których dotyczy każda zmiana, i rozwiązuj zidentyfikowane konflikty

Funkcje te zapewniają pełną identyfikowalność i widoczność zestawienia procesowego w trakcie prac inżynieryjnych, produkcyjnych i projektowych produktu. Zestawienie procesów oparte na oprogramowaniu do planowania procesów produkcyjnych umożliwia producentowi wykorzystanie istniejących informacji o produktach i procesach, udostępnianie przepływów pracy między działami, zbieranie informacji zwrotnych z hali produkcyjnej i efektywne zarządzanie zmianami.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Zrzut ekranu Teamcenter Assembly Planner

Teamcenter Easy Plan trial

Wykorzystaj kompletny zestaw intuicyjnych, łatwych w użyciu funkcji internetowych do tworzenia listy materiałowej produkcji (MBOM) i listy procesów (BOP) oraz zarządzania nimi.

Dowiedz się więcej

Blogi produkcyjne

Śledź trendy i najlepsze praktyki.

Oprogramowanie do planowania procesów produkcyjnych

Zobacz, jak możesz tworzyć lepsze plany procesów produkcyjnych.