Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?

IBS QMS

System zarządzania jakością IBS (QMS), obecnie część Opcenter, oferuje holistyczne rozwiązanie jakościowe w całym cyklu życia produktu i łańcuchu dostaw.

Co to jest IBS QMS?

Oprogramowanie IBS QMS pomaga producentom kontrolować jakość, produkcję, identyfikowalność i zgodność z przepisami w celu optymalizacji procesów i wartości produktów. Pomaga producentom rozwiązywać wszystkie problemy związane z jakością, wbudowując zarówno międzybranżowe, jak i specyficzne dla branży rozwiązania oparte na najlepszych praktykach. Oprogramowanie IBS QMS jest zgodne z kluczowymi standardami jakości, w tym ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Bazylea II i AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR część 11 i 820, ISO 14971 i 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SOx i VDA 6.1.

Zaprojektowane w celu usprawnienia procesów w obszarach rozwoju produktu, produkcji, testowania i akceptacji, oprogramowanie IBS QMS stanowi filar portfolio firmy Siemens w zakresie zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM).

IBS QMS obejmuje systemy dostosowane do konkretnych kluczowych branż i/lub obszarów funkcjonalnych. Rozwiązania IBS QMS umożliwiają aplikacjom dostosowanym do potrzeb klienta zapewnienie jakości niezależnie od integracji pionowej, procesów/modeli produkcyjnych i etapów łańcucha dostaw. W ramach portfolio IBS QMS, flagowy IBS QMS Professional jest zorientowanym na proces, modułowym, wielojęzycznym i międzybranżowym rozwiązaniem do komputerowego wspomagania jakości (CAQ). IBS QMS Automotive zajmuje się zintegrowanym zapewnianiem jakości w budowie samochodów, obejmującym cały proces od karoserii do gotowego produktu. CompliantProTM to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania zgodnością w IBS QMS, zapewniające przejrzystość w każdym ze zdefiniowanych procesów firmy i zapewniające zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wytycznymi, przepisami i wymaganiami. Systemy te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Powiązane produkty: Jakość Opcenter | Teamcenter Zarządzanie jakością i zgodnością

ibs-qms-professionalsb-640x360
Korzyści z IBS QMS

Producenci korzystający z oprogramowania IBS QMS w jego obecnej formie – Opcenter Quality – cieszą się zarówno ilościową, jak i jakościową poprawą produktu i produkcji. Osiągają krótsze cykle innowacji dzięki bardziej złożonym produktom, skracając czas wprowadzania produktów na rynek.

Widoczność wszystkich danych produkcyjnych na pierwszy rzut oka

Uzyskaj lepszą widoczność, oferując kompleksowy widok wszystkich danych produkcyjnych na pierwszy rzut oka, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji.

Zmniejszone koszty kontroli i przeróbek

Doświadcz znacznego obniżenia kosztów kontroli i przeróbek, przyczyniając się do ogólnej wydajności operacyjnej i opłacalności.

Niższe koszty gwarancji i zobowiązań

Popraw wyniki finansowe i zadowolenie klientów dzięki lepszej jakości produktów.

Zmniejszenie liczby wycofań i kosztów wycofania produktu z rynku

Znaczne zmniejszenie liczby wycofanych produktów z rynku i związanych z nimi kosztów, zapewniając większą wydajność operacyjną i zadowolenie klientów dzięki lepszej jakości produktów.

Większa satysfakcja klienta

Optymalizuje procesy, zmniejsza liczbę wad i zapewnia wyższą jakość produktów, co prowadzi do poprawy jakości obsługi klienta.

Większa satysfakcja klienta

Zwiększ satysfakcję klientów dzięki zoptymalizowanym procesom, zmniejszeniu liczby wad i poprawie ogólnej jakości produktu, przyczyniając się do wyższego poziomu zadowolenia klientów.

Funkcjonalność oprogramowania IBS QMS

Oprogramowanie IBS QMS to znacznie więcej niż tylko wsparcie procedur kontrolnych i dokumentacji. Dzięki holistycznemu podejściu do jakości, oprogramowanie do zarządzania jakością IBS QMS umożliwia rozpoczęcie planowania jakości na etapie projektowania i projektowania produktu. Kontynuuje kontrolę jakości podczas wytwarzania produktu. Oprogramowanie IBS QMS wykrywa ryzyko i błędy w projektowaniu i wytwarzaniu produktu, dzięki czemu możliwe jest ciągłe doskonalenie. W szczególności, gromadząc dane jakościowe z projektowania i produkcji, IBS QMS dostarcza informacji potrzebnych do ciągłego i zrównoważonego inicjowania procesów rozwiązywania problemów związanych z produktami i produkcją – w sposób ciągły i zrównoważony.

Funkcje zapewniane przez oprogramowanie do zarządzania jakością IBS QMS obejmują:

 • Ustrukturyzowana metoda definiowania i inicjowania niezbędnych kroków w celu doprowadzenia produktu z etapu planowania do produkcji seryjnej, zazwyczaj zaawansowane planowanie jakości produkcji (APQP)
 • Analiza przyczyn i skutków awarii (FMEA) w celu wsparcia prewencyjnego unikania usterek poprzez ocenę konsekwencji awarii i związanego z nimi ryzyka już na etapie planowania
 • Pozyskiwanie odpowiednich danych i kosztów na potrzeby skarg zewnętrznych i wewnętrznych
 • Zarządzanie jakością dostawców, w tym kontrola towarów przychodzących, ocena dostawców, audyt dostawców i zarządzanie reklamacjami
 • Zarządzanie przyrządami pomiarowymi w celu monitorowania wydajności urządzeń i kalibracji przyrządów pomiarowych zgodnie ze specyfikacją produktu
 • Jakość produkcji, w tym planowanie inspekcji, inspekcja w trakcie produkcji i statystyczna kontrola procesu (SPC) w celu wykrywania odchyleń tolerancji, identyfikowania przyczyn źródłowych i korygowania wad w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie zgodnością (klient/dostawca/wewnętrzny)
 • Audyt (dostawca/wewnętrzny)
 • Wykrywanie i ocena wad

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

IBS QMS Professional to wielojęzyczne, międzybranżowe rozwiązanie standardu jakości wspomaganej komputerowo (CAQ). Moduły IBS QMS Professional mają na celu usprawnienie procesów w obszarach rozwoju produktu, produkcji, testowania i akceptacji.

IBS QMS Professional harmonizuje i standaryzuje procesy jakościowe w całym cyklu życia produktu. Od projektowania i planowania (pomysłu) poprzez proces produkcyjny (realizacja) i z powrotem wraz z ciągłym doskonaleniem (wykorzystaniem), IBS QMS Professional wspiera kompleksowy proces kontroli jakości w zamkniętej pętli. Znaczna optymalizacja procesów odbywa się w fazie planowania, rozwoju i budowy produkcji. Następnie zarządza się procesami zaopatrzenia i produkcji w celu osiągnięcia pożądanej jakości. Dojrzały produkt służy następnie jako główne źródło wkładu, choć wyciągnięte wnioski, do procesu projektowania produktu, zamykając pętlę jakości.

IBS QMS Professional bezpiecznie realizuje procesy jakościowe, rejestrując i rozliczając wszystkie złożoności produktów i procesów. System obsługuje interfejsy do szerokiego spektrum urządzeń pomiarowych, od prostych kalibrów po złożone współrzędnościowe maszyny pomiarowe lub maszyny do 100% kontroli. System zarządzania przyrządami pomiarowymi zapewnia narzędzia do zarządzania różnymi typami przyrządów pomiarowych (np. mechanicznymi, elektrycznymi) oraz do dokumentowania wszystkich procedur związanych z historią przyrządów pomiarowych (np. kalibracja przyrządu, wydawanie/zwrot i naprawa). Wybór przyrządu pomiarowego jest niezbędnym wymogiem w uzyskaniu znormalizowanej dokumentacji istotnych danych dotyczących produktu i procesu wysokiej jakości, a także pomaga zidentyfikować i monitorować terminy dla każdego przyrządu pomiarowego.

Co ważne, IBS QMS Professional spełnia normy regulacyjne i zapewnia – oraz wykazuje – pełną zgodność. Producenci muszą spełniać normy i przestrzegać wytycznych istotnych dla ich branży.

IBS QMS Professional został zaprojektowany w celu zwiększenia przejrzystości w całym przedsiębiorstwie produkcyjnym, zmniejszając ryzyko i koszty związane z problemami z jakością i naruszeniami procesów. Jako zorientowany na proces, modułowy system wspierany przez niezawodność i strukturę cyklu Deminga (Plan-Do-Check-Act), IBS QMS Professional zapewnia najwyższą jakość działania. Cykl Deminga wspiera IBS QMS Professional w całym łańcuchu wartości produktu jako naukowe, krok po kroku podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia. Ponadto IBS QMS Professional zajmuje się tym, co jest zazwyczaj zróżnicowanym zestawem działań związanych z jakością w całym przedsiębiorstwie i zastępuje wiele zdecentralizowanych narzędzi, które zarządzają procesami jakości, różnymi bazami danych w heterogenicznym i niezintegrowanym środowisku IT. System przechowuje wszystkie istotne dla jakości dane w scentralizowanej bazie danych.

IBS SZJ Motoryzacja

IBS QMS Automotive zapewnia przejrzystość pełnego zakresu danych produkcyjnych od dostawcy do dealera, chroniąc wydajność robótczą, punktualność, stabilność i skrócony czas przetwarzania w trakcie produkcji. Opanowuje techniczne zawiłości produkcji motoryzacyjnej, oferując pełne zarządzanie konfiguracjami i zapewniając łatwy dostęp do wszystkich danych produkcyjnych na pierwszy rzut oka.

Dzięki specyficznemu dostosowaniu do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, IBS QMS Automotive:

 • Zgodność ze wszystkimi głównymi normami, w tym QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 i AIAG
 • Wspiera strategię "zero defektów"
 • Obsługuje elektroniczne karty pracy pojazdów
 • Efektywnie zarządza przeróbkami
 • Zarządza lokalizacją i dynamicznym tworzeniem zleceń przeglądów specyficznych dla pojazdu
 • Zapewnia kompleksową identyfikowalność z precyzyjną lokalizacją wadliwych produktów
 • Obniża koszty gwarancji i przyspiesza rozpatrywanie reklamacji
 • Zapobiega wielokrotnym kontrolom i usprawnia proces kontroli
 • Określa wskaźniki biznesowe w celu optymalizacji procesów

IBS QMS CompliantProTM

IBS QMS CompliantPro to zintegrowane rozwiązanie zapewniające zgodność, zapewniające trwałe wsparcie dla wszystkich obszarów ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i zgodności. Obsługuje historię zmian, mechanizmy eskalacji, powiadomienia e-mail i nie tylko.

CompliantPro można dostosować do istniejących procesów w firmie i przejrzyście je odwzorować. Zintegrowane funkcje kontrolne i struktury odpowiedzialności umożliwiają szybki i efektywny przepływ informacji, co z kolei umożliwia szybszą identyfikację trendów i ryzyk oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji.

Rozwiązanie IBS QMS CompliantPro integruje zarządzanie użytkownikami, aby umożliwić niezawodne przydzielanie ról i funkcji dla każdego użytkownika. Zapewnia to bezpieczeństwo dostępu na każdym poziomie. System jest silnie zorientowany na najlepsze praktyki oraz przepisy i wymagania.

IBS QMS CompliantPro został zaprojektowany w celu wspierania zorientowanego na wartość i niezawodnego zarządzania przedsiębiorstwem w sposób satysfakcjonujący wszystkie grupy interesariuszy. Umożliwia terminowe spełnienie wszystkich istotnych wewnętrznych i zewnętrznych regulacji i standardów obowiązujących firmę zarówno dziś, jak i w przyszłości, bez wysokich kosztów dla organizacji. Zgodność z IBS QMS CompliantPro:

 • Promuje kulturę zgodności™ w firmach w całym łańcuchu dostaw
 • Zapewnia zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami, a także wymogami prawnymi
 • Zapewnia wysoce konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie programowe
 • Nie tworzy ograniczeń sektorowych, dzięki czemu można go wykorzystać w każdej organizacji
 • Obsługuje wiele różnych typów dokumentów, różne uprawnienia i różne przepływy pracy
 • Może być używany przez każdą jednostkę, niezależnie od lokalizacji