1. Home

Produkcyjna lista materiałowa

Produkcyjna lista BOM (MBOM) – czyli produkcyjna lista materiałowa – zawiera listę wszystkich materiałów i komponentów potrzebnych do wytworzenia określonego produktu.

Czym jest lista MBOM?

Produkcyjna lista materiałowa pełni funkcję głównej definicji zawierającej informację, co należy wykonać, natomiast lista procesów (BOP) zawiera uzupełniające informacje objaśniające, jak to zrobić.

Produkcyjna lista BOM jest generowana w oprogramowaniu do planowania procesów produkcji w ramach systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM) producenta. Ponieważ produkty w wielu branżach stały się bardziej złożone i obejmują rozwój konstrukcji mechanicznych, obwodów elektronicznych i oprogramowania, tworzenie listy MBOM w zintegrowanym oprogramowaniu PLM stało się niezbędnym warunkiem zapewnienia dokładności i elastyczności.

Produkcyjna lista materiałowa różni się od inżynieryjnej listy materiałowej (EBOM), jednak nowoczesny system PLM zapewnia spójność definiowania wszystkich list materiałowych i zarządzania nimi. Lista EBOM podkreśla to, w jaki sposób materiały i części odnoszą się do funkcjonalnego projektu produktu, lista MBOM odzwierciedla zaś sposób, w jaki te materiały i części tworzą kompletny produkt. Lista EBOM opiera się na danych projektowych, a lista MBOM – na liście EBOM.

Powiązane produkty: Teamcenter | Planowanie procesów produkcji

manufacturing-bom-mbom-glossary-as299722004-feature-640x360

Poznaj korzyści

Obsługiwane w ramach nowoczesnego systemu PLM oprogramowanie do obsługi produkcyjnych list materiałowych (MBOM) zapewnia kompletne, aktualne źródło informacji, które eliminuje konieczność używania odrębnych arkuszy kalkulacyjnych i systemów.

Przyspieszenie procesu rozwoju produkcji

Zautomatyzuj tworzenie struktury listy MBOM i zapewnij jej widoczność w domenach i procesach produkcji na dalszych etapach procesu.

Szybka wizualizacja i walidacja aktualizacji listy MBOM

Wizualne uzgadnianie listy EBOM z listą MBOM w czasie rzeczywistym pozwala uzyskać dokładność danych w procesach rozwoju i zmian.

Ekonomiczna i dokładna realizacja zaplanowanych produktów

Planuj i weryfikuj dane i procesy produkcji wysokiej jakości, aby umożliwić szybkie wdrożenie produkcji.

Jak działa oprogramowanie do obsługi produkcyjnych list BOM

Skuteczne i efektywne zarządzanie listami materiałowymi stało się ostatnio trudnym zadaniem dla wielu producentów ze względu na konieczność zachowania spójności z listą EBOM oraz rosnący popyt na zróżnicowany wybór i wersje produktów. Definicja produktu i produkcyjna lista BOM każdego wariantu szybko rozrasta się do nieporęcznego w obsłudze zbioru danych, a indywidualne aktualizowanie list MBOM poszczególnych wariantów o wszystkie zmiany projektowe staje się nieznośnie czasochłonnym zadaniem. Oprogramowanie do tworzenia produkcyjnych list BOM rozwiązuje te problemy, zapewniając efektywne zarządzanie listami materiałowymi na etapie planowania, rozwoju i produkcji.

Udostępnia przy tym jedno źródło informacji o listach materiałowych w całym przedsiębiorstwie, dzięki czemu producenci mogą z wyprzedzeniem koordynować planowanie dostępnych opcji i funkcji produktu. Oprogramowanie pozwala udostępnić definicję produktu partnerom i dostawcom wymagającym wiedzy na temat produkcji, serwisu i pomocy technicznej dotyczącej produktu.

Funkcje oprogramowania do tworzenia produkcyjnych list materiałowych:

  • Elastyczność definiowania list MBOM i zarządzania nimi dzięki wspólnej i dokładnej definicji produktu, zawierającej aktualne dane projektowania, rozwoju, produkcji i serwisu
  • Uzgadnianie listy MBOM z inżynieryjną listą BOM (EBOM) w celu zapewnienia ich zgodności z bieżącym projektem produktu lub zmianami procesów
  • Zarządzanie konfiguracją listy MBOM umożliwia uzyskanie jednolitej definicji zmienności, którą można wykorzystać w całym cyklu życia produktu
  • Zarządzanie zmianami listy MBOM pozwala śledzić zmiany w miarę ich wprowadzania oraz zapewnia automatyczną identyfikowalność zmian i danych produktu, jak również koordynowanie wpływu zmian na listę materiałową
  • Zarządzanie projektem i kontekstem w celu wyszukiwania i filtrowania informacji o produktach i liście MBOM pod kątem konkretnych potrzeb użytkownika
  • Wizualizacja listy materiałowej MBOM umożliwia uczestnikom procesu w całym przedsiębiorstwie interakcję z dokładną reprezentacją listy MBOM 3D

Rozpocznij od bezpłatnej wersji próbnej

Zrzut ekranu z oprogramowania Teamcenter Assembly Planner

Teamcenter Easy Plan trial

Wykorzystaj kompletny zestaw intuicyjnych, łatwych w użyciu funkcji internetowych do tworzenia listy materiałowej produkcji (MBOM) i listy procesów (BOP) oraz zarządzania nimi.

Dowiedz się więcej

Blogi dotyczące produkcji

Obserwuj trendy i najlepsze praktyki.

Broszura informacyjna oprogramowania Teamcenter Easy Plan

Łatwe planowanie zadań montażu dzięki oprogramowaniu Easy Plan