Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Planowanie zapotrzebowania materiałowego I

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP 1) optymalizuje pozyskiwanie, magazynowanie i wdrażanie materiałów w produkcji. Śledzi zapasy, oblicza potrzeby zakupowe i usprawnia planowanie za pomocą zaawansowanego oprogramowania, poprawiając wydajność i spełniając wymagania klientów.

Co to jest planowanie zapotrzebowania materiałowego?

MRP I śledzi zapasy przychodzących surowców i komponentów producenta. System MRP wykorzystuje te informacje, wraz ze zleceniami produkcyjnymi i listami składowymi (BOM), do obliczania ilości i czasu zakupów dodatkowych towarów przychodzących. Planowanie zapotrzebowania materiałowego jest określane skrótem 'Dyspozycja I' (lub 'Dyspozycja 1') w celu odróżnienia od planowania zasobów produkcyjnych (MRP 2). MRP II obejmuje wszystkie możliwości MRP I i optymalizuje inne zasoby potrzebne w operacji produkcyjnej: personel, sprzęt produkcyjny, części zamienne i inne.

Wcześniejsze planowanie zapotrzebowania materiałowego za pomocą rozwiązania programowego wiązało się ze znaczną ilością ręcznego wprowadzania danych i komunikacji. W dzisiejszych środowiskach zdigitalizowanych oprogramowanie MRP I jest wspierane przez zaawansowane rozwiązania do planowania i harmonogramowania (APS), które wykorzystują zaawansowane algorytmy do równoważenia zapotrzebowania i wydajności.

W miarę dywersyfikacji asortymentu produktów w związku z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi dostaw do klientów, planowanie zapotrzebowania materiałowego z wykorzystaniem APS może pomóc producentom w zaspokojeniu zapotrzebowania przy istniejących zapasach lub w ostrożnym i wydajnym zwiększaniu tych zasobów. MRP I, po wdrożeniu za pomocą efektywnego, zaawansowanego rozwiązania do planowania i harmonogramowania, pomaga producentom spełnić globalne wymagania klientów, takie jak skrócenie czasu realizacji, lepsze wykorzystanie zasobów i dokładne przewidywanie zapotrzebowania na zasoby. Dzięki systemom MRP z obsługą APS producenci mogą porównywać różne scenariusze planowania, zwiększać produktywność oraz śledzić i kontrolować zapasy.

sic 00021695 original 640x360

Zrozum korzyści

Lepsza terminowość dostaw

Generuj zoptymalizowane harmonogramy produkcji i umożliwiaj szybkie reagowanie na zmiany popytu lub wydajności, zapewniając terminową realizację zamówień klientów.

Większa produktywność

Zminimalizuj przestoje i usprawnij wykorzystanie zasobów, co prowadzi do bardziej wydajnych procesów produkcyjnych i wyższej wydajności.

Pełny wgląd i kontrola

Zintegruj dane o zapasach, harmonogramy produkcji i alokację zasobów, umożliwiając producentom monitorowanie operacji w czasie rzeczywistym i podejmowanie świadomych decyzji w celu optymalizacji wydajności.

Szczuplejsze operacje

Zoptymalizuj poziomy zapasów, zmniejsz ilość odpadów i usprawnij procesy produkcyjne, co skutkuje zwiększoną wydajnością i oszczędnościami kosztów.

Szybsze reagowanie na zmiany

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w harmonogramy produkcji, poziomy zapasów i wahania popytu, umożliwiając producentom szybkie i skuteczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych lub wymagań klientów.

Wyższe marże

Zmniejsz koszty zapasów i zminimalizuj czas realizacji, zwiększając w ten sposób wydajność operacyjną i umożliwiając bardziej konkurencyjne ceny lub zwiększenie marży zysku na produktach.

Funkcjonalność oprogramowania MRP I

Zaawansowane oprogramowanie do planowania realizuje funkcje planowania zapotrzebowania materiałowego dzięki licznym funkcjom, które pomagają producentom nadzorować różne aspekty planowania produkcji:

  • Planowanie na poziomie zestawienia komponentów (BOM)

    Włączając widok rozstrzelony listy komponentów, oprogramowanie MRP oblicza plan produkcji dla towarów niższego poziomu. Proponowane zapotrzebowanie na zakup materiałów można wyeksportować do systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub innego systemu w celu podjęcia działań.

  • Interaktywna wizualizacja harmonogramu - Po utworzeniu wstępnego głównego harmonogramu produkcji (MPS) zaawansowane oprogramowanie do planowania może wyświetlać dane w postaci wykresów profilu zapasów i wykresów wykorzystania zdolności produkcyjnych. Kliknięcie i przeciągnięcie punktu na wykresie wystarczy, aby zmienić główny harmonogram produkcji.
  • Planowanie produkcji na zamówienie - W środowisku produkcji na zamówienie stany magazynowe wyrobów gotowych i półproduktów nie będą częścią kluczowych parametrów procesu. Zaawansowany system MRP oparty na harmonogramowaniu i planowaniu umożliwia producentowi ocenę wpływu przyszłych zmian popytu na proces produkcyjny. Gdy nastąpi zmiana popytu, czy to pod względem ilości, czy terminów dostaw, producent może szybko ocenić, czy możliwe jest spełnienie nowych wymagań.
  • Planowanie produkcji na magazyn - Zaawansowane oprogramowanie do planowania może generować dokładne i osiągalne główne harmonogramy produkcji (MPS) z uwzględnieniem przybliżonej wydajności cięcia, wartości pakowania, docelowych dni pokrycia zapasów, preferencji produkcyjnych, minimalnych i maksymalnych ilości ponownego zamówienia, wielokrotności ponownego zamówienia i okresu trwałości produktu. Możliwości produkcyjne można określić jako ilość, czas trwania lub wagę. Dzięki systemowi kalendarza dyspozycji zdolność produkcyjna może być zmieniana w czasie. Dostępne moce produkcyjne ograniczają wielkość produkcji utworzonej w każdym okresie.

Powiązane treści

Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Opcenter to portfolio rozwiązań do ujednoliconego zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM), które umożliwia cyfrowe zarządzanie operacjami oprogramowania.

Planowanie i harmonogramowanie produktów konsumenckich

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w czasie rzeczywistym są niezbędne w branży produktów konsumenckich, gdzie preferencje konsumentów szybko się zmieniają.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Dowiedz się, jak możesz zmniejszyć zapasy, skrócić cykle produkcyjne i podnieść poziom obsługi klientów.