Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Symulacja robotyki

Symulacja robotyki pomaga projektować i automatyzować rzeczywiste systemy produkcyjne w cyfrowym świecie.

Co to jest zaawansowana symulacja robotyki?

Symulacja robotyki to cyfrowe narzędzie wykorzystywane do projektowania zautomatyzowanych systemów produkcyjnych opartych na robotyce. Pod względem funkcjonalnym symulacja robotyki wykorzystuje cyfrową reprezentację – cyfrowego bliźniaka – aby umożliwić dynamiczną interakcję z modelami robotyki w środowisku wirtualnym. Robotyka i systemy symulacji automatyzacji mają na celu szybsze uruchomienie systemów automatyki i uruchomienie produkcji z mniejszą liczbą błędów niż w przypadku konwencjonalnej inżynierii automatyzacji.

Symulacja automatyzacji odgrywa kluczową rolę w robotyce, ponieważ pozwala na kosztowne i czasochłonne eksperymenty na rzeczywistych robotach, a tym bardziej na przeprowadzanie eksperymentów na hali produkcyjnej. Symulacja robotyki pozwala inżynierom wypróbowywać pomysły i konstruować scenariusze produkcyjne w dynamicznym środowisku wirtualnym, zbierając wirtualne dane reakcji, które dokładnie odzwierciedlają fizyczne reakcje systemu sterowania.

Symulacja robotyki stale ewoluowała, aby nadążyć za rosnącymi możliwościami robotów przemysłowych. Roboty są wdrażane w dynamicznych środowiskach, w których zadania robota często się zmieniają lub angażują ludzi. Zapotrzebowanie na zaawansowaną robotykę stale rośnie, ponieważ producenci zwiększają złożoność, różnorodność i dostosowanie produktów, aby sprostać wymaganiom klientów. Zaawansowana robotyka obejmuje podejmowanie decyzji w czasie wykonywania, programowanie reaktywne na nieprzewidziane zdarzenia oraz zdolność do adaptacji i ulepszania w oparciu o dane zebrane przez przemysłowy internet rzeczy (IIoT) przetwarzane za pomocą sztucznej inteligencji (AI). Poziom złożoności zaawansowanego programowania robotyki oraz wdrażania i obsługi zaawansowanych robotów, a także wysokie koszty, które musiałyby zostać poniesione w celu debugowania systemu robotyki na hali produkcyjnej, sprawiają, że zaawansowana symulacja robotyki jest krytycznym elementem inżynierii produkcji.

Zaawansowane oprogramowanie do symulacji robotyki umożliwia użytkownikom projektowanie i optymalizację zrobotyzowanej produkcji, która obejmuje nową elastyczność i możliwość dostosowania do potrzeb klienta dzięki zaawansowanym technologiom robotyki. Inżynierowie mogą wykorzystać zaawansowaną symulację robotyki do zaprojektowania kompletnych zrobotyzowanych komórek roboczych 3D, a następnie zweryfikować i zoptymalizować sekwencje procesów produkcyjnych symulujących realistyczne zachowanie i reakcje. Mogą cyfrowo weryfikować koncepcje automatyzacji i wykonywać zaawansowane programowanie robotyki w trybie offline. To oprogramowanie symulacyjne umożliwia również firmom wirtualne uruchamianie kompletnych systemów produkcyjnych.

Powiązane produkty: Planowanie i symulacja robotyki | Symulacja procesu Tecnomatix

Engineer holding tablet displaying 3D robotics simulation model in front of real robot on the factory floor.

Korzyści z symulacji robotyki

Symulacja robotyki umożliwia producentom projektowanie i optymalizację zautomatyzowanych procesów produkcyjnych bez strat czasowych i kosztowych związanych z blokowaniem sprzętu kapitałowego lub hal produkcyjnych.

Szybsze cykle wprowadzania produktów na rynek

Projektuj i optymalizuj zautomatyzowane procesy produkcyjne w środowisku cyfrowym, skracając czas i zmniejszając koszty związane z fizycznymi konfiguracjami i iteracjami.

Wirtualne oddanie do eksploatacji

Przed wdrożeniem testuj i weryfikuj kompletne systemy produkcyjne w środowisku cyfrowym, aby zapewnić płynną integrację z rzeczywistymi operacjami.

Minimalizacja błędów i debugowania

Zidentyfikuj i rozwiąż potencjalne problemy w procesach produkcyjnych przed wdrożeniem, skracając przestoje i poprawiając ogólną wydajność systemu.

Funkcjonalność zaawansowanego oprogramowania do symulacji robotyki

Nowoczesne oprogramowanie do symulacji robotyki i automatyzacji obejmuje zarówno stanowiska z pojedynczym robotem, jak i kompletne linie produkcyjne i strefy. Rozpoczyna się od projektowania i walidacji zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, które obejmują różnorodne procesy robotyzacji i automatyzacji.

Po zaprojektowaniu i zatwierdzeniu procesów oprogramowanie wspiera szczegółową inżynierię ścieżek i ruchów robotów, pomagając inżynierom zapewnić bezkolizyjną pracę przy zoptymalizowanych czasach cykli. Można stosować zarówno metody symulacji oparte na czasie, jak i na zdarzeniach. Zaawansowane oprogramowanie do symulacji robotyki zazwyczaj zapewnia również obsługę określonych aplikacji robotycznych:

  • Punktowe zgrzewanie oporowe
  • Spawanie łukowe
  • Wiercenie i nitowanie
  • Cięcie
  • Opryskiwanie
  • Pick-and-place (Pick-and-place)
  • Operacje związane z bezpieczeństwem

Funkcjonalność oprogramowania obejmuje również zaawansowane programowanie robotyki offline, które umożliwia pobieranie i przesyłanie programów produkcyjnych do i z hali produkcyjnej. Oznacza to, że oprogramowanie łączy się z każdym głównym robotem przemysłowym i sterownikiem, a użytkownicy mogą dodawać szczegółowe informacje, aby tworzyć kompletne programy w trybie offline, a następnie pobierać je do sterownika na podłodze.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Process Simulate software trial

Już dziś symuluj i weryfikuj procesy robotyki. Dowiedz się, jak modelować i symulować zautomatyzowane komórki i linie robocze oraz jak definiować i weryfikować kompletne programy robotów.

Dowiedz się więcej

Biała księga na temat zaawansowanej robotyki przemysłowej

Zaawansowana robotyka przemysłowa zapewniająca elastyczną i zautomatyzowaną produkcję w fabryce przyszłości