Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home

Sterowanie halą produkcyjną

Kontrola hali produkcyjnej to zestaw oprogramowania i narzędzi, które zarządzają zleceniami produkcyjnymi, śledzą postępy, optymalizują wykorzystanie zasobów, ograniczają ryzyko i zwiększają wydajność dzięki monitorowaniu danych w czasie rzeczywistym i automatyzacji.

Co to jest sterowanie halą produkcyjną?

Kontrola hali produkcyjnej obejmuje metody i systemy ustalania priorytetów, śledzenia i raportowania zleceń produkcyjnych i harmonogramów. Obejmuje procedury oceny bieżącego stanu zasobów, robocizny, wykorzystania maszyn i innych informacji wymaganych do obsługi ogólnych systemów planowania, harmonogramowania i kalkulacji kosztów związanych z eksploatacją hali produkcyjnej.

Kontrolka hali produkcyjnej oblicza pracę na podstawie procentu wykonania dla każdego zamówienia i operacji i jest przydatna do wyceny zapasów i planowania materiałów. Obejmuje to również identyfikację i ocenę słabych punktów i zagrożeń związanych ze środowiskiem produkcyjnym, pracownikami, procesami i technologiami stosowanymi na poziomie hali produkcyjnej.

Na podstawie oceny tych czynników kontrola hali produkcyjnej inicjuje działania mające na celu utrzymanie ryzyka na akceptowalnym minimalnym poziomie. Kontrola hali produkcyjnej odpowiada za szczegółowe zarządzanie działaniami i przepływem materiałów wewnątrz zakładu. Obejmuje pracowników, materiały, maszyny i czas produkcji.

Czynności kontrolne na hali produkcyjnej rozpoczynają się po planowaniu (np. za pomocą MRP, ERP); Po zaplanowaniu tworzone są zamówienia i zapotrzebowania na zakupy.

Powiązany produkt: Opcenter Execution

Poznaj korzyści płynące ze sterowania halą produkcyjną

Zoptymalizuj procesy produkcyjne

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w wykorzystanie zasobów, planowanie i zapasy, co pozwala na efektywną alokację i korekty w celu maksymalizacji wydajności.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Natychmiast identyfikuj problemy produkcyjne lub wąskie gardła, ułatwiając szybkie działania naprawcze w celu utrzymania wydajności i osiągnięcia celów produkcyjnych.

Ograniczanie ryzyka

Wykrywaj luki w zabezpieczeniach środowiska produkcyjnego, procesów i technologii, umożliwiając proaktywne działania w celu zminimalizowania zakłóceń i utrzymania ciągłości operacyjnej.

Funkcje sterowania halą produkcyjną

Sterowanie halą produkcyjną obsługuje następujące funkcje:

 • Zamówienia planowane
 • Konwersja zleceń planowanych na proces/produkcję
 • Planowanie produkcji i zleceń procesowych
 • Planowanie wymagań dotyczących pojemności
 • Ocena dostępności materiałów
 • Zatwierdzanie zleceń produkcyjnych/procesowych
 • Pobrania materiałów
 • Potwierdzenia zamówień
 • Dokumentacja przyjęcia towaru
 • Rozliczenie zamówienia

Dzięki w pełni interaktywnemu dostępowi do oprogramowania sterującego halą produkcyjną, kierownicy mogą monitorować działania sklepu i podejmować lepsze decyzje na miejscu, korzystając z mobilnego sprzętu komputerowego. Podsumowując, kontrola hali produkcyjnej w ramach systemu realizacji produkcji (MES) poprawia produktywność każdego zakładu, niezależnie od jego stylu produkcji lub wydajności. Montaż, cięcie metalu lub wytwarzanie wymagają wspólnych funkcji; Programy sterowania halą produkcyjną można dostosować do operacji. Oceniając potrzebę kontroli hali produkcyjnej, pamiętaj, że siłą napędową są dane. Prawidłowo przeprowadzona kontrola hali produkcyjnej powinna bezbłędnie dostarczać właściwe informacje we właściwym czasie we właściwe miejsce. W związku z tym wydajność i produktywność hali produkcyjnej znacznie wzrastają.

Sprawdzone metody sterowania halą produkcyjną

 • Efektywnie wykonuj, ustalaj priorytety i wysyłaj zlecenia pracy do hali produkcyjnej z informacjami o postępie i zakończeniu w czasie rzeczywistym.
 • Dostarczaj dokładne i aktualne informacje o zużyciu i dostępności materiałów. Jest to niezbędne do niezawodnego planowania i kosztorysowania zapasów.
 • Skutecznie realizuj procesy zarządzania zmianami, aby zapewnić właściwą rewizję produktów, zestawień materiałowych i procesów produkcyjnych.
 • Zautomatyzuj sterowanie sprzętem produkcyjnym i gromadzenie danych, aby zmniejszyć liczbę błędów ludzkich i zwiększyć produktywność.
 • Zapewnienie operatorom hali produkcyjnej prawidłowych procedur operacyjnych (SOP), rysunków technicznych i diagnostyki, aby wzmocnić szkolenie i zapewnić prawidłowe przetwarzanie.
 • Pobieraj programy konfiguracyjne bezpośrednio do urządzeń w oparciu o specyfikacje produktów i procesów.