1. Home

Six Sigma w produkcji

Six Sigma w produkcji optymalizuje procesy, ograniczając do minimum zmienność i wady dzięki wdrożeniu systematycznego podejścia. Ta metoda integruje ukierunkowanie na klienta, rozgraniczenie procesów, redukcję marnotrawstwa i oparte na współpracy rozwiązywanie problemów, umożliwiając osiągnięcie jak najwyższej jakości i wydajności na podstawie danych.

Czym jest Six Sigma w produkcji?

Opracowana w 1980 r. przez inżyniera Motoroli Billa Smitha metoda Six Sigma wywodzi swoją nazwę od odchylenia standardowego (zwykle reprezentowanego przez grecką literę sigma, σ). Jej celem Six Sigma jest maksymalne ograniczenie zmienności do poziomu pojedynczych części na milion.

Metoda Six Sigma jest często ściśle związana z odchudzoną produkcją. Zarówno inicjatywy w zakresie odchudzonej produkcji, jak i Six Sigma mają na celu poprawę jakości i wydajności poprzez wyeliminowanie wad i marnotrawstwa,

jednak podejście stosowane w metodzie Six Sigma różni się od zasad odchudzonej produkcji. Odchudzona produkcja wykorzystuje pięcioetapowy proces ciągłego doskonalenia:

 • Identyfikacja wartości
 • Opracowanie mapy strumienia wartości
 • Generowanie przepływu procesów
 • Ustanowienie systemu „pull” (utworzenie procesu na żądanie)
 • Ciągłe doskonalenie

Six Sigma w produkcji koncentruje się na wyeliminowaniu zmienności, co skutkuje obniżeniem kosztów i większym zadowoleniem klientów. Punktem wyjścia w tej opartej na danych metodzie jest doświadczenie klienta.

Powiązane produkty: Opcenter Execution | Opcenter Quality | Zarządzanie jakością i zgodnością z regulacjami w rozwiązaniu Teamcenter

six-sigma-manufacturing-feature-640x360

Poznaj korzyści

System zarządzania procesami produkcji (MOM) obejmuje oprogramowanie Six Sigma i (lub) metodologię Six Sigma. Oprogramowanie Six Sigma może wykorzystywać działania opisane powyżej lub proces znany również jako metoda DMAIC, na którą składa się pięć etapów: definiowanie, mierzenie, analizowanie, doskonalenie i kontrolowanie.

Zmniejszenie ilości odpadów i kosztów działania

Systematyczne identyfikowanie i eliminowanie nieefektywności oraz zmienności procesów prowadzi do ich usprawnienia i poprawy jakości.

Skrócenie cyklu produkcji

Wyeliminuj nieefektywność działań i ogranicz zmienność. Metoda Six Sigma pozwala zoptymalizować procesy produkcji, co skutkuje skróceniem ich cyklu.

Większa terminowość realizacji dostaw

Dzięki udoskonaleniu procesów, zminimalizowaniu zmienności i zwiększeniu wydajności planowania oraz realizacji produkcji można zapewnić większą terminowość dostaw.

Siedem kroków Six Sigma w produkcji

Zastępujące pięć kroków inicjatyw odchudzonej produkcji inicjatywy Six Sigma składają się z następujących siedmiu kroków:

 • Potrzeby klienta w punkcie wyjściowym – Mając na celu dostarczanie towarów spełniających wymagania klientów, Six Sigma umożliwia optymalizację wartości generowanej w procesie produkcji.
 • Określenie procesu produkcji – Producenci muszą zrozumieć, w jaki sposób produkty są obecnie wytwarzane, i zidentyfikować nieefektywności tego procesu przed ustaleniem sposobu ich wyeliminowania. Podobnie jak w przypadku odchudzonej produkcji Six Sigma wykorzystuje w tym celu mapy procesów i schematy przepływów pracy.
 • Opracowanie planu – wszelkie nieefektywności zidentyfikowane w drugim kroku można poddać procesom takim jak 5 Why [link to glossary page], aby zrozumieć naturę problemu i opracować odpowiednie rozwiązanie.
 • Ograniczenie marnotrawstwa w celu zoptymalizowania wartości – Realizacja planów opracowanych w trzecim kroku wiąże się z redukcją marnotrawstwa.
 • Zminimalizowanie zmienności – Zapewnienie spójności procesów produkcji pomaga ograniczyć występowanie defektów poprzez zmniejszenie zmienności.
 • Współpraca – Współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu pomaga producentowi zidentyfikować zmienność, która w przeciwnym razie mogłaby zostać przeoczona.
 • Systematyczność – Dzięki zastosowaniu naukowego i opartego na danych podejścia do doskonalenia procesów metoda Six Sigma w produkcji wykorzystuje dane do zdefiniowania problemu obliczenia do określenia najlepszego sposobu postępowania oraz pomiary do mierzenia postępów.

Dowiedz się więcej

Standardy jakości

Standardu jakości określają dobre praktyki zarządzania, metody, systemy, wymagania i specyfikacje branżowe.

System realizacji produkcji

Systemy realizacji produkcji (MES) monitorują procesy produkcji i nadzorują ich egzekwowanie w celu zapewnienia jakości i efektywności.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Zmniejsz poziom zapasy, skróć cykle produkcyjne i zwiększ poziom usług oferowanych klientom.