Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home

Six Sigma w produkcji

Six Sigma w produkcji optymalizuje procesy, minimalizując zmienność i wady dzięki systematycznemu podejściu. Integruje zorientowanie na klienta, wyznaczanie procesów, redukcję odpadów i wspólne rozwiązywanie problemów, zapewniając poprawę opartą na danych w celu uzyskania najwyższej jakości i wydajności.

Czym jest Six Sigma w produkcji?

Stworzona w 1980 roku przez inżyniera Motoroli Billa Smitha, Six Sigma wywodzi swoją nazwę od odchylenia standardowego (zwykle reprezentowanego przez grecką literę sigma, σ). Celem inicjatyw Six Sigma jest zmniejszenie zmienności do tego stopnia, że defekty są liczone w częściach na milion.

Six Sigma w produkcji jest często ściśle związana z lean manufacturing. Zarówno inicjatywy Lean Manufacturing, jak i Six Sigma mają na celu poprawę jakości i wydajności poprzez eliminację wad produkcyjnych i marnotrawstwa.

Podejście przyjęte w produkcji Six Sigma różni się od podejścia przyjętego w produkcji lean. Lean manufacturing wykorzystuje pięcioetapowy proces ciągłego doskonalenia:

 • Zidentyfikuj wartość
 • Tworzenie mapy strumienia wartości
 • Generowanie przepływu procesu
 • Ustanowienie "ściągania" (tworzenie procesu na żądanie)
 • Ciągłe doskonalenie i doskonalenie

Six Sigma w produkcji koncentruje się na eliminowaniu zmienności, co skutkuje obniżeniem kosztów i większym zadowoleniem klientów. Punktem wyjścia w Six Sigma jest doświadczenie klienta, a metodologia jest oparta na danych.

Powiązane produkty: Wykonanie Opcenter | Opcenter Quality | Teamcenter Zarządzanie jakością i zgodnością

six-sigma-manufacturing-feature-640x360

Zrozum korzyści

System zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM) obejmuje oprogramowanie Six Sigma i/lub metodologię Six Sigma. Oprogramowanie Six Sigma może wykorzystywać kroki opisane powyżej lub to, co stało się znane jako metoda DMAIC: definiowanie, mierzenie, analizowanie, ulepszanie, kontrola.

Zmniejszenie ilości odpadów i kosztów operacyjnych

Systematycznie identyfikuj i eliminuj nieefektywność i odchylenia procesów, co prowadzi do poprawy jakości i usprawnienia operacji.

Krótsze czasy cykli

Wyeliminuj nieefektywność operacyjną i zmniejsz odchylenia. Six Sigma optymalizuje procesy produkcyjne, co skutkuje szybszymi cyklami produkcyjnymi.

Lepsza terminowość dostaw

Zwiększa terminowość dostaw poprzez udoskonalenie procesów, zminimalizowanie zmienności i zwiększenie wydajności planowania i wykonywania zadań produkcyjnych.

Siedem kroków Six Sigma w produkcji

Zastępując pięć kroków inicjatyw lean manufacturing, inicjatywy Six Sigma obejmują następujące siedem kroków:

 • Zacznij od klienta - Mając na celu dostarczanie towarów, które go satysfakcjonują, Six Sigma dąży do optymalizacji wartości dla klienta generowanej w procesie produkcyjnym.
 • Określ proces produkcyjny – Producenci muszą jasno zrozumieć, w jaki sposób produkty są obecnie wytwarzane, i zidentyfikować nieefektywność, zanim określą, jak je poprawić. Podobnie jak w przypadku szczupłej produkcji, Six Sigma wykorzystuje w tym celu mapy procesów i wykresy przepływu pracy.
 • Opracuj plan – wszelkie nieefektywności zidentyfikowane w kroku 2 można poddać procesom takim jak 5 Why [link do strony glosariusza], aby zrozumieć naturę problemu i opracować plan, który go rozwiąże.
 • Ogranicz ilość odpadów, aby zoptymalizować wartość – Realizacja planów opracowanych w kroku 3 wiąże się z redukcją odpadów.
 • Minimalizacja zmienności – Spójność procesów produkcyjnych pomaga zmniejszyć liczbę defektów poprzez zmniejszenie ilości występujących zmian.
 • Współpraca – Współpraca ze wszystkimi interesariuszami pomaga producentowi zidentyfikować różnice, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone.
 • Bądź systematyczny - Stosując naukowe i oparte na danych podejście do doskonalenia procesów, Six Sigma w produkcji opiera się na danych w celu zdefiniowania problemu, obliczeniach w celu określenia najlepszego sposobu działania oraz pomiarach w celu zmierzenia postępu.

Powiązane treści

Standardy jakości

Standardy jakości to zbiory dobrych praktyk zarządzania, metod, systemów, wymagań i specyfikacji branżowych.

System realizacji produkcji

Systemy realizacji produkcji (MES) monitorują procesy produkcji i nadzorują ich egzekwowanie w celu zapewnienia jakości i efektywności.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Zmniejsz poziom zapasy, skróć cykle produkcyjne i zwiększ poziom usług oferowanych klientom.