1. Home
Dva lidé pracující na počítači

Digitální vlákno pro spotřební zboží

Revoluce ve vývoji spotřebitelských výrobků

Zavedením integrovaných postupů správy životního cyklu digitálně transformujte své procesy vývoje spotřebitelský výrobků, abyste mohli rychle inovovat a rychleji uvádět nové výrobky na trh. Integrovaný přístup vám umožní zvýšit flexibilitu, optimalizovat spolupráci a efektivněji využívat duševní vlastnictví.

Urychlete vývoj svých spotřebitelských výrobků ještě dnes

Společnosti vyrábějící potraviny a nápoje čelí celé řadě výzev. Vzhledem k rychle se měnícím preferencím spotřebitelů, regulačním požadavkům, nestabilitě dodavatelského řetězce a otázkám udržitelnosti je flexibilita pro urychlení vývoje spotřebitelských výrobků naprosto zásadní. Jednoduchá vylepšení nic neřeší. Je nutné, abyste investovali do změn, které zvýší flexibilitu a přizpůsobivost a umožní rychlejší uvedení portfolia na trh.

Zaveďte integrovanou správu životního cyklu spotřebitelských výrobků

Integrovaný přístup ke správě životního cyklu vám umožní propojit všechny informace o výrobku, aby mohl grafický designér, produktový manažer, manažer značky, marketingový manažer a kdokoli jiný, kdo se podílí na životním cyklu nového výrobku nebo rozšíření řady výrobků, ke své práci využívat jediný spolehlivý zdroj informací.

30%

zkrácení doby vývoje výrobků

Zjednodušte složité životní cykly výrobků a zkraťte dobu vývoje až o 30 %. (Electrolux)

20%

snížení nákladů

Digitalizací výrobních operací dosáhněte 20% snížení nákladů. Prostřednictvím pokročilých integrovaných výrobních procesů zvyšte efektivitu a zlepšete kvalitu. (Electrolux)

80%

efektivita při vyhledávání dat o výrobcích

Díky efektivnímu vyhledávání dat o výrobcích urychlete rozhodování a zkraťte vývojové cykly, abyste se mohli více soustředit na inovace a návrh. (Joyoung)

INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU ŽIVOTNÍHO CYKLU

Zlepšete proces návrhu spotřebitelských výrobků

Vyřešte složitosti vývoje spotřebitelských výrobků pomocí osvědčených digitálních strategií.
V zájmu efektivity a udržitelnosti optimalizujte procesy, zkraťte dobu uvedení na trh a využívejte inovace. Seznamte se se třemi nejdůležitějšími oblastmi integrované správy životního cyklu vyvinuté tak, aby vyhovovala vašim potřebám:

Bez problémů slaďte svou strategii budování značky, správu programů a vývoj výrobků, abyste mohli zajistit konzistenci a lépe reagovat na požadavky trhu.

  • Stavějte ve všech fázích vývoje výrobku na soudržné identitě.
  • Synchronizujte správu programů s životními cykly výrobků.
  • Zvyšte hodnotu značky pomocí konzistentních a strategických nabídek výrobků.
PŘÍPADOVÁ STUDIE

BSH

Washing machines built with the use of Teamcenter and Tecnomatix Siemens Software.
Case Study

Leveraging an open, web-based, easy-to-use solution to standardize process planning across plants

Firma:BSH Home Appliances

Odvětví:Spotřební zboží a maloobchod

Umístění:Munich, Germany

Teamcenter, Tecnomatix

Řešení Teamcenter je pro společnost Joyoung velmi užitečné, a to jak z hlediska správy dat, tak z hlediska řízení obchodních činností. Vylepšilo obchodní proces společnosti Joyoung, díky kterému je teď práce systematičtější a efektivnější.
Jing Jin, projektový manažer PLM, Joyoung
Podpora vývoje spotřebitelských výrobků

Prozkoumejte naši knihovnu zdrojů

Zajistěte, aby integrace, inovace a realizace při vývoji spotřebitelských výrobků probíhaly pružně. Zjistěte, jak může opětovné využití aktiv v oblasti inovací a uplatňování efektivních a flexibilních realizačních strategií výrazně zkrátit dobu uvedení na trh a podpořit udržitelný růst. Využijte naplno potenciál své značky a výrobků pomocí integrované správy životního cyklu.

Žena pracující na počítači

Prozkoumejte osvědčená řešení pro návrh spotřebitelských výrobků

Správa životního cyklu výrobků

Správa programů

Platforma pro vývoj aplikací

Nejčastější dotazy

Časově nejnáročnější bývá často návrh a vytvoření konceptu, protože v této fázi se nápady podrobně zkoumají z hlediska vhodnosti pro trh a návratnosti investic. V zájmu urychlení této fáze se v našem přístupu využívá digitální páteř, která propojuje data a procesy, což umožňuje rychlý postup od nápadu k podrobnému návrhu a zkracuje čas strávený přepracováváním návrhu v důsledku zjištění v pozdních fázích.

K nejdůležitějším funkcím, kterým je třeba věnovat pozornost, patří zajištění bezproblémové integrace dat a podpory pružného přizpůsobení se měnícím se rozsahům projektů. Správný software PLM nabízí robustní nástroje pro správu dat a spolupráci, které podporují inovace a výrazně zkracují dobu vývoje.

Proces výroby můžete vylepšit pomocí pokročilých, integrovaných řešení pro správu životního cyklu výrobků, která umožňují sledování dat a rozhodování v reálném čase. Naše řešení pomáhají zefektivnit plánování výroby, což vede k efektivnějšímu provozu a udržení vysoce kvalitních výstupů.

Robustní řešení PLM zlepšuje vaši značku tím, že zajišťuje konzistentní kvalitu výrobků a shodu s předpisy, urychluje připravenost pro uvedení na trh, podporuje inovace a posiluje dodavatelský řetězec, který reaguje na vyvíjející se požadavky spotřebitelů.

K informacím nezbytným pro návrhy nových výrobků patří podrobné specifikace výrobků, normy pro dodržování předpisů a výrobní možnosti. Strategické načasování uvedení na trh a mezioborová spolupráce jsou pro robustní návrh zásadní.

Další informace

Ke zhlédnutí

Video | Uveďte své iniciativy týkající se spotřebitelského výrobku na trh 3x rychleji

Webinář na vyžádání | Integrovaná správa životního cyklu jako cesta k dokonalosti

Video | Objevte výkon cloudového systému PLM díky řešení Teamcenter X

K poslechu

Podcast | Jak digitální vlákna pomáhají výrobcům prosperovat

K přečtení

Blog | Další transformační síla inovací, efektivity a udržitelnosti

Technický dokument | Transformace odvětví spotřebního zboží

Infografika | Zvládnutí složité problematiky baleného spotřebního zboží Strategické řešení společností Siemens a Accenture

Pojďme si popovídat!

Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!