Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home
Mężczyzna pracujący na komputerze z oprogramowaniem do projektowania w biurze.

Wątek cyfrowy dóbr konsumpcyjnych

Inteligentne projektowanie produktów i procesów konsumenckich

Wyjątkowe doświadczenia klientów napędzają branżę dóbr konsumpcyjnych. Wdrożenie inteligentnego projektowania produktów i procesów, z symulacjami i wirtualną walidacją, zapewnia zrównoważony rozwój i szybkość reagowania na trendy. Przyspiesz rozwój swoich produktów, aby uzyskać wydajne, gotowe do wprowadzenia na rynek produkty.

Przyspiesz proces projektowania produktów z branży dóbr konsumpcyjnych

Usprawnij proces projektowania, korzystając ze zintegrowanego systemu, który łączy projektowanie z inżynierią produkcji w celu walidacji w czasie rzeczywistym. Obniż koszty, wspieraj zrównoważony rozwój i szybko dostarczaj niezawodne, najnowocześniejsze produkty, które zwiększają lojalność wobec marki. Rozpocznij swoją przyspieszoną podróż: jeśli możesz to sobie wyobrazić, zacznij tworzyć ją za pomocą inteligentnego rozwiązania do projektowania produktów i procesów (SPPD).

Ulepsz proces projektowania produktów konsumenckich

Usprawnij procesy projektowania produktów konsumenckich, integrując wszystkie branże i interesariuszy na wczesnym etapie, umożliwiając bezproblemowe planowanie produktów i produkcji. Zastosuj symulację do wirtualnej walidacji i optymalizacji, aby zwiększyć skalę produkcji i przyspieszyć innowacje.

25-30%

Redukcja kosztów konserwacji

Obniżenie kosztów rozwoju produktu nawet o 35% za pomocą oprogramowania do opracowywania produktów; Usprawnij procesy i zwiększ innowacyjność, oszczędzając czas i zasoby dzięki efektywnemu projektowaniu i współpracy. (B/S/H)

33%

Skrócony czas rozruchu

Przyspiesz rozwój dzięki wirtualnym narzędziom do walidacji; Usprawnij globalne planowanie i wydajność procesów, oszczędzając znaczną ilość czasu i zasobów dzięki wspólnej produkcji i usprawnionej walidacji projektu. (B/S/H)

50%

Skrócony czas obliczeniowy analizy

Skróć czas analizy o 50% dzięki zaawansowanym narzędziom do modelowania; Zwiększ wydajność i dokładność operacyjną, oszczędzając znaczną ilość czasu i zasobów dzięki usprawnionemu przetwarzaniu danych i ukierunkowanej interpretacji. (pamięć)

Rozwiązania w zakresie projektowania produktów konsumenckich

Przekształć proces projektowania dóbr konsumpcyjnych

Zintegruj środowiska, aby połączyć projektowanie produktu i rozwój procesu z walidacją. Zwiększ szybkość, jakość i efektywność kosztową, wprowadzając na rynek innowacyjne, gotowe do produkcji produkty.

Poznaj SPPD dla produkcji dóbr konsumpcyjnych i trzy kluczowe obszary rozwiązań, które opracowaliśmy, aby spełnić Twoje potrzeby:

Wdróż i zintegruj wszystkie swoje zespoły projektowe w cyfrowym ekosystemie, który łączy specjalizacje inżynieryjne, zapewniając, że produkty spełniają potrzeby klientów dzięki wglądowi w wydajność w czasie rzeczywistym. Wykorzystaj solidną platformę danych i cyfrowe bliźniaki, aby czerpać z historycznych sukcesów w zakresie innowacji, zwiększając zrównoważony rozwój i jakość.

 • Poruszaj się po złożoności różnorodnych, przyjaznych dla środowiska wymagań dotyczących produktów dzięki zintegrowanej strategii projektowania, łączącej wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, oprogramowania, pakowania i symulacji
 • Korzystaj z cyfrowych bliźniaków, aby przyspieszyć rozwój, usprawnić współpracę między zespołami i gotowość rynkową
 • Nadaj priorytet projektowaniu współbieżnemu, aby przekroczyć bariery innowacji, dzięki czemu elastyczność i zadowolenie klienta staną się podstawą procesu rozwoju

Producenci dóbr konsumpcyjnych mogą osiągnąć:

Zadbaj o precyzję projektowania na wczesnym etapie

Korzystaj z symulacji, aby podejmować precyzyjne decyzje projektowe na wczesnym etapie procesu, przyspieszając rozwój złożonych produktów. (Grupa SEB)

Większa standaryzacja i wydajność

Osiągnij standaryzację i wydajność w projektowaniu i inżynierii, aby skrócić czas wprowadzania produktów na rynek. (Groupe Brandt)

Ciągłe doskonalenie jakości

Wykorzystaj precyzyjną analizę hałasu wibracyjnego, aby stale poprawiać jakość produktów i przewyższać oczekiwania konsumentów. (Wuxi Little Swan Company Sp. z o.o.)

Przykład wdrożenia

BSH

Home appliance manufacturer optimizes acoustics and vibration product testing with Simcenter Testlab
Case Study

Home appliance manufacturer optimizes acoustics and vibration product testing with Simcenter Testlab

Firma:BSH

Branża:Electronics, Semiconductor devices

Lokalizacja:Košice, Slovakia

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Dzięki Simcenter Testlab możemy interweniować na każdym etapie łańcucha symulacji i dowiedzieć się, w jaki sposób zmiana zostanie odzwierciedlona w projekcie podstawowym.
Otto Petraška, Kierownik Zakładu Drgań i Akustyki, BSH Słowacja
Przyspiesz projektowanie i proces produktu

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów

Ulepsz swój proces projektowania i wykorzystaj moc do szybszego wprowadzania innowacji, spełniania wymagań rynku i przekraczania oczekiwań konsumentów dzięki holistycznemu podejściu, aby usprawnić rozwój produktu od koncepcji do wprowadzenia na rynek.

Mężczyzna pracujący na komputerze z oprogramowaniem do projektowania w biurze.

Rozwiązania wprowadzające innowacje w projektowaniu produktów dóbr konsumpcyjnych

Projektowanie produktów mechanicznych

Walidacja i optymalizacja produktu

Walidacja i optymalizacja procesów

Zarządzanie zgodnością i zrównoważonym rozwojem

Planowanie produkcji

Szata graficzna i etykietowanie

Często zadawane pytania

Jakiego zaawansowanego oprogramowania używają wiodący projektanci dóbr konsumpcyjnych do rozwoju produktu?

Wiodący projektanci dóbr konsumpcyjnych wykorzystują portfolio Siemens Xcelerator do integracji procesów rozwoju produktów. Ten kompleksowy pakiet umożliwia multidyscyplinarną współpracę, od projektowania mechanicznego po integrację elektroniki i oprogramowania, zapewniając, że produkty są innowacyjne, zrównoważone i gotowe do wprowadzenia na rynek w znacznie krótszym czasie.

W jaki sposób oprogramowanie firmy Siemens zmienia proces projektowania dóbr konsumpcyjnych?

Nasze oprogramowanie przekształca proces projektowania, ułatwiając płynny wątek cyfrowy, łącząc wszystkie etapy rozwoju produktu i produkcji. Ta integracja pozwala na aktualizacje i symulacje w czasie rzeczywistym, zapewniając efektywne dostosowanie wymagań projektowych, produkcyjnych i rynkowych. Rezultatem jest szybsze i sprawniejsze reagowanie na trendy rynkowe i potrzeby konsumentów.

W jaki sposób technologia firmy Siemens może skrócić czas wprowadzania nowych towarów konsumpcyjnych na rynek?

Technologia oferowana za pośrednictwem naszego cyfrowego wątku usprawnia cały cykl rozwoju produktu, od koncepcji po produkcję. Ułatwiając współpracę w czasie rzeczywistym między dyscyplinami, nasze oprogramowanie zapewnia, że wszelkie zmiany są natychmiast odzwierciedlane w całym procesie, co znacznie skraca czas wprowadzania nowych produktów konsumenckich na rynek.

Dlaczego symulacja jest ważna w produkcji dóbr konsumpcyjnych?

Symulacja odgrywa kluczową rolę w procesie produkcji dóbr konsumpcyjnych z kilku powodów:

 • Analiza predykcyjna: Pozwala na predykcyjną analizę wydajności produktu w różnych warunkach, pomagając zidentyfikować potencjalne problemy przed opracowaniem fizycznych prototypów
 • Efektywność kosztowa i czasowa: Znacznie obniża koszty i czas rozwoju, eliminując potrzebę wielu fizycznych prototypów i testów, usprawniając ścieżkę od koncepcji do produkcji
 • Optymalizacja projektu: Ułatwia optymalizację projektów pod kątem wydajności, użyteczności i możliwości produkcyjnych, zapewniając, że produkty spełniają najwyższe standardy jakości
 • Walidacja procesu: Wirtualnie weryfikuje procesy produkcyjne, identyfikując wąskie gardła i optymalizując linie produkcyjne pod kątem wydajności i skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek
 • Zrównoważony rozwój: Wspiera rozwój bardziej zrównoważonych produktów i procesów, umożliwiając ocenę wpływu na środowisko i poszukiwanie bardziej ekologicznych alternatyw na etapie projektowania
 • Personalizacja i personalizacja: Zwiększa możliwości wytwarzania niestandardowych i spersonalizowanych produktów poprzez testowanie różnych konfiguracji i adaptacji bez konieczności fizycznych zmian w ustawieniach produkcyjnych

Nie można przecenić znaczenia symulacji w produkcji dóbr konsumpcyjnych. Wykorzystując tę technologię, firmy mogą szybciej wprowadzać innowacje, obniżać koszty i sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wysokiej jakości, zrównoważone i spersonalizowane produkty.

Co to jest inteligentne projektowanie produktów i procesów?

Inteligentne projektowanie produktów i procesów integruje innowacyjne technologie cyfrowe w celu wydłużenia cyklu życia produkcji dóbr konsumpcyjnych. Metoda ta charakteryzuje się:

 • Integracja technologii cyfrowych: Wykorzystuje cyfrowe bliźniaki, symulację i portfolio Siemens Xcelerator , aby usprawnić rozwój produktu od koncepcji do produkcji
 • Ulepszona współpraca: Ułatwianie współpracy w czasie rzeczywistym między zespołami, umożliwianie równoległej iteracji projektów i procesów, co przyspiesza rozwój i obniża koszty
 • Korekty i walidacje w czasie rzeczywistym: Oferowanie możliwości natychmiastowych korekt i walidacji za pomocą zaawansowanych narzędzi cyfrowych, zapewniających, że produkty skutecznie spełniają oczekiwania rynku i konsumentów
 • Skoncentruj się na zrównoważonym rozwoju i personalizacji: Zapewnienie, że produkty są projektowane z myślą o personalizacji konsumenta i zrównoważonym rozwoju, zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami konsumentów
 • Możliwość dostosowania się do trendów rynkowych: Umożliwia markom szybkie dostosowywanie się do zmieniających się trendów rynkowych i preferencji konsumentów, utrzymując przewagę konkurencyjną
 • Bezszwowy wątek cyfrowy: Osiągnięcie bezproblemowej integracji rozwoju produktu i procesu, dzięki czemu cały cykl życia jest bardziej elastyczny, wydajny i innowacyjny

Dlaczego zintegrowany rozwój produktów i procesów ma kluczowe znaczenie dla dzisiejszego rynku dóbr konsumpcyjnych?

Zintegrowany rozwój ma kluczowe znaczenie dla sprostania szybkiemu tempu zmian w preferencjach konsumentów i rosnącemu zapotrzebowaniu na spersonalizowane, zrównoważone produkty. Nasze oprogramowanie umożliwia tę integrację, zapewniając, że procesy projektowania i produkcji produktów ewoluują jednocześnie w celu szybszego wprowadzania innowacji i adaptacji.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Potęga inteligentnego projektowania generatywnego i symulacji produktów

Webinarium na żądanie | Odblokuj udane innowacje na dużą skalę dzięki cyfrowemu podejściu SPPD

Webinarium na żądanie | Przyspieszony rozwój produktów konsumenckich

Posłuchaj

Podcast | Jak wątki cyfrowe pomagają producentom rozwijać się

Podcast | Rozwiązanie z Simcenter: tajemnica wypadku rowerowego z potrąceniem i ucieczką z miejsca wypadku

Podcast | Podcast o produktach konsumenckich – Korzyści z cyfryzacji w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju

Przeczytaj

Książka elektroniczna | 4 kluczowe imperatywy dla producentów dóbr konsumpcyjnych

Aktualności |Narzędzia transformacyjne dla branży dóbr konsumpcyjnych

Aktualności | Proces wizualizacji dla produktów konsumenckich

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!