Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Planowanie montażu

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu do planowania montażu producenci mogą standaryzować i ponownie wykorzystywać procesy montażowe w wielu zakładach, rejestrować instrukcje robocze dla hali produkcyjnej, przeprowadzać szczegółową analizę czasu, równoważyć linie produkcyjne i nie tylko.

Co to jest planowanie montażu?

Planowanie zespołu to proces stosowany przez producentów do tworzenia, symulowania i optymalizowania operacji montażowych. Chociaż planowanie procesów montażowych istnieje tak długo, jak linie montażowe, dzisiejsze planowanie montażu jest wspierane przez zaawansowane cyfrowe oprogramowanie produkcyjne. Szeroki zestaw narzędzi cyfrowych współpracuje ze sobą, aby pomóc zautomatyzować i usprawnić każdą fazę cyklu życia produkcji produktów, które opierają się na procesach montażu. Planowanie montażu jest podstawowym aspektem planowania procesu produkcyjnego, kluczowym elementem produkcji cyfrowej.

Oprogramowanie do planowania montażu digitalizuje i ułatwia procesy planowania procesów, automatyzuje zadania związane z planowaniem i weryfikuje plany montażu produktów. Pozwala również inżynierom projektowym i produkcyjnym na jednoczesne opracowywanie definicji produktów i procesów montażowych. Współpraca możliwa dzięki oprogramowaniu łączy wszystkich członków procesu projektowania/montażu w jedną wirtualną grupę roboczą.

Oprogramowanie do planowania montażu umożliwia producentom realizację nowoczesnych strategii produkcyjnych i konsekwentne dostarczanie produktów wysokiej jakości. Oprogramowanie do planowania montażu może pomóc w połączeniu i optymalizacji całych łańcuchów wartości produkcji, ponieważ producenci zmagają się z coraz bardziej złożonymi zespołami i sieciami dostaw.

Powiązane produkty: Teamcenter Planowanie procesów produkcyjnych | Planowanie procesu produkcyjnego Tecnomatix | Łatwy plan Teamcenter

A man with a hardhat in a factory holds a laptop.

Zrozum korzyści

Włącz cyfrowego bliźniaka produkcji, aby zaplanować i uchwycić "co zrobić" i "jak to zrobić" dzięki ścisłej współpracy między inżynierią, produkcją i realizacją. Oprogramowanie do planowania montażu pomoże producentom obniżyć koszty i szybciej wprowadzać na rynek produkty wysokiej jakości.

Wydajniejsze wykonywanie operacji montażowych

Zautomatyzuj i usprawnij każdą fazę cyklu produkcyjnego dla produktów, które opierają się na procesach montażowych.

Zwiększ jakość i rentowność

Standaryzacja i ponowne wykorzystanie procesów montażowych w wielu zakładach, rejestrowanie instrukcji roboczych dla hali produkcyjnej, przeprowadzanie szczegółowej analizy czasu, równoważenie linii produkcyjnych i nie tylko.

Maksymalizuj produktywność

Połącz wszystkich członków procesu projektowania/montażu w jedną wirtualną grupę roboczą, aby usprawnić współpracę i zwiększyć wydajność.

Jak działa oprogramowanie do planowania procesu montażu

Kluczowymi funkcjami planowania montażu są modelowanie, planowanie i symulacja procesów montażowych, co skutkuje bezpieczną, wydajną eksploatacją obiektu i możliwością łatwego dostosowania się do nieprzewidzianych.

Oprogramowanie do planowania montażu umożliwia producentom projektowanie i symulowanie zespołów oraz generowanie zaawansowanych cyfrowych bliźniaków. Dzięki tym cyfrowym bliźniakom planiści montażu mogą spełnić wymagania montażowe i rozwiązać problemy związane z ograniczeniami, zanim zostaną wyprodukowane jakiekolwiek fizyczne prototypy.

  • Tworzenie zestawień materiałowych produkcji i zarządzanie nimi — funkcje zestawienia komponentów produkcji (BOM) stanowią wspólne źródło informacji o zestawieniu komponentów w całej organizacji producenta. Pozwala producentom koordynować z wyprzedzeniem planowanie dostępnych opcji i funkcji produktu. Łączy definicję produktu z partnerami i dostawcami potrzebującymi wiedzy na temat produkcji, serwisu i pomocy technicznej. Zawiera listę wszystkich materiałów i części potrzebnych do wytworzenia określonego produktu i informuje halę produkcyjną, co należy wykonać.
  • Tworzenie i udostępnianie elektronicznych instrukcji pracy — inżynierowie mogą tworzyć elektroniczne instrukcje robocze dla operacji w ramach BOP. Oprogramowanie do planowania procesu produkcyjnego łączy instrukcje tekstowe z częściami referencyjnymi, zasobami i pomocami wizualnymi, w tym graficznymi reprezentacjami 3D, aby zapewnić personelowi hali produkcyjnej dokładne i jasne wskazówki.
  • Równoważenie linii – Narzędzia do zarządzania czasem w oprogramowaniu do planowania montażu zapewniają widoczność wszystkich działań montażowych i umożliwiają wdrażanie inicjatyw Lean. Narzędzia obejmują wyświetlanie zagregowanych czasów operacji, stanowiska, operatorów, czasu cyklu i czasu oczekiwania w ramach planu.
  • Uzgadnianie MBOM z inżynierskim BOM (EBOM) – narzędzia do sprawdzania odpowiedzialności BOM w oprogramowaniu do planowania montażu zapewniają, że inżynieryjne i produkcyjne BOM prawidłowo odpowiadają bieżącemu projektowi produktu lub zmianom w procesie.
  • Tworzenie zestawienia procesowego i aktualizowanie go – oprogramowanie do planowania procesów montażowych pomaga producentom tworzyć procesy i operacje w ramach zestawienia procesowego (BOP).

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Zrzut ekranu Teamcenter Assembly Planner

Teamcenter Easy Plan trial

Wykorzystaj kompletny zestaw intuicyjnych, łatwych w użyciu funkcji internetowych do tworzenia listy materiałowej produkcji (MBOM) i listy procesów (BOP) oraz zarządzania nimi.

Dowiedz się więcej

Blogi produkcyjne

Śledź trendy i najlepsze praktyki.

Oprogramowanie do planowania procesów produkcyjnych

Zobacz, jak możesz tworzyć lepsze plany procesów produkcyjnych.