Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Produkcja na magazyn

Produkcja na magazyn (MTS) to strategia produkcyjna, w której planowanie produkcji i harmonogramowanie produkcji opiera się na prognozowanym popycie na produkty.

Co to jest produkcja na magazyn?

Produkty wytworzone w jednym okresie produkcyjnym są wykorzystywane do realizacji zamówień złożonych w kolejnym okresie produkcyjnym. Oznacza to, że w planowaniu produkcji prefabrykacji produkcja jest uruchamiana przed konkretnymi zamówieniami klientów i niezależnie od nich.

Produkcja na magazyn jest uważana za operację typu push, co oznacza, że dostawy – surowce i komponenty dostarczone przez dostawcę – są "przepychane" przez proces produkcyjny, a planowanie rozpoczyna się od dostaw i działa do gotowego produktu. Z kolei {1}produkcja na zamówienie (MTO){2} jest operacją typu pull.

Na dzisiejszym rynku produkcyjnym wysokie zapasy wyrobów gotowych są zwykle niedopuszczalnym obciążeniem kosztowym, nakładającym wydatki na zarządzanie zapasami, magazynowanie, psucie się i inne. Podobnie niedobory zapasów są kosztowne ze względu na przyspieszenie premii, nadgodzin i nieodebranych terminów dostaw. Dlatego ideałem planowania produkcji na magazyn jest dopasowanie ilości wyrobów gotowych w danym momencie do zapotrzebowania klienta w następnym okresie. Aby zbliżyć się do tego ideału, planiści muszą skutecznie prognozować popyt i odpowiednio równoważyć podaż i moce produkcyjne, aby zaspokoić ten popyt.

Dwa klucze do efektywnego planowania produkcji na zapas to (1) dokładne prognozowanie popytu oraz (2) narzędzia, które umożliwiają szybkie dostosowanie się do zmieniających się prognoz. Prognozowanie popytu stało się trudniejsze na prawie każdym rynku ze względu na rosnącą różnorodność produktów, na które producent musi prognozować popyt, a także z natury nieprzewidywalne czynniki wpływające na popyt – klęski żywiołowe, kryzysy zdrowotne i pewne wahania sezonowe (np. geopolityczne lub związane z pogodą niedobory surowców), by wymienić tylko kilka.

Nowoczesne zaawansowane systemy planowania i harmonogramowania (APS) oferują planistom produkcji na magazyn cyfrowe narzędzia potrzebne do generowania osiągalnych, wydajnych planów i harmonogramów oraz szybkiego dostosowywania się do zmian w prognozach popytu, dostępności dostaw i zdolności produkcyjnych. Zaawansowane oprogramowanie do planowania i harmonogramowania może również automatycznie wprowadzać korekty harmonogramu na podstawie danych w czasie rzeczywistym.

Powiązane produkty: Opcenter Advanced Planning and Scheduling

make-to-stock-hero-640x360

Zrozum korzyści

Producenci eliminują niektóre trudności i nieefektywności starszych systemów planowania lub systemów planowania opartych na arkuszach kalkulacyjnych, przeprowadzając planowanie produkcji na magazyn w solidnym systemie APS. Zyskują większą szansę na wytworzenie właściwego produktu we właściwych ilościach we właściwym czasie.

Zoptymalizowane planowanie MTS

Weź pod uwagę popyt, wydajność, robociznę i zapasy, aby uzyskać dokładny główny harmonogram produkcji, zapewniając wydajne zarządzanie produkcją i zapasami.

Zminimalizowane zapasy

Dostosuj produkcję do prognozowanego popytu, optymalizując poziomy zapasów dzięki zaawansowanemu planowaniu i zapewniając efektywne zarządzanie zasobami produkcyjnymi.

Niższe koszty produkcji

Usprawnij procesy produkcyjne, minimalizując zapotrzebowanie na nadwyżki zapasów i optymalizując zasoby dzięki efektywnemu planowaniu w oparciu o prognozowany popyt.

Proces planowania produkcji na magazyn

Oprócz prognozowania popytu, skuteczne planowanie produkcji na zapas musi obejmować złożoną sieć rozważań, w tym planowanie zdolności produkcyjnych, robociznę i wykorzystanie, plany zapasów surowców i uzupełniania zapasów oraz dostępne i przyszłe zapasy wyrobów gotowych.

Planowanie produkcji na magazyn w zaawansowanym systemie planowania i harmonogramowania rozpoczyna się od wygenerowania dokładnego i osiągalnego głównego harmonogramu produkcji (MPS) na podstawie:

  • Wydajność cięcia zgrubnego
  • Figurki do pakowania
  • Docelowe dni pokrycia zapasów
  • Preferencje produkcyjne
  • Minimalne i maksymalne ilości ponownego zamówienia
  • Zmienianie kolejności wielokrotności
  • Okres trwałości produktu

Aby być jak najbardziej wydajnym, planowanie produkcji na magazyn musi również uwzględniać pośrednie poziomy zapasów – punkty w procesie produkcyjnym, w których produkcja w toku (PWT) gromadzi się przed następną operacją. Podejście "make-to-stock" często skutkuje stosunkowo wysokimi poziomami zapasów pośrednich, dlatego optymalizacja tych poziomów jest ważnym czynnikiem w procesie planowania.

Planowanie produkcji na magazyn w oparciu o APS uwzględnia wszystkie powyższe kwestie. Określa również zdolność produkcyjną jako ilość, czas trwania lub wagę. Zdolność produkcyjna może być zmieniana w czasie za pomocą narzędzia wydajności systemu kalendarzowego, a dostępne zdolności produkcyjne są uwzględniane w planie produkcji na magazyn jako czynnik ograniczający dla każdego okresu.

Co ważne, system APS może bezproblemowo współpracować z systemem zarządzania zapasami, poprawiając dokładność prognozowania popytu. Ponadto interakcja między APS a systemem zarządzania materiałami w łańcuchu dostaw pomaga dokładnie zrównoważyć dostawy z popytem.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Opcenter scheduling trial

Dowiedz się, jak łatwo jest od razu skorzystać z rzeczywistego oprogramowania do planowania i jak bardzo może ono pomóc w codziennej pracy.