Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Wirtualne uruchomienie robotyki

Wirtualne uruchomienie robotyki wykorzystuje symulację robotyki do walidacji rzeczywistego zachowania systemu sterowania.

Co to jest wirtualne uruchomienie robotyki?

Wirtualne uruchomienie robotyki wykorzystuje środowisko symulacji automatyzacji, a nie fizyczny system robotyki, do testowania zachowania systemu w oparciu o rzeczywiste oprogramowanie sterujące. Wirtualne uruchomienie robotyki odbywa się przed wdrożeniem i uruchomieniem hali produkcyjnej. Jest to jedna z kilku funkcjonalnych możliwości oprogramowania do symulacji robotyki.

Wirtualne uruchomienie robotyki wykorzystuje cyfrowego bliźniaka, który jest interaktywną wirtualną reprezentacją systemu robotyki i otaczającego środowiska produkcyjnego, w celu symulacji planowanej i zaprogramowanej pracy systemu robotyki. Umożliwia inżynierom produkcji programowanie robotyki offline i testowanie jej bez zakłócania bieżących operacji produkcyjnych.

Wirtualne uruchomienie robotyki wykorzystuje środowisko symulacji automatyzacji, a nie fizyczny system robotyki, do testowania zachowania systemu przed wdrożeniem i uruchomieniem na hali produkcyjnej w oparciu o rzeczywiste oprogramowanie sterujące. Jest to jedna z kilku funkcjonalnych możliwości oprogramowania do symulacji robotyki.

Powiązane produkty: Symulacja procesu Tecnomatix

Engineer with an HMI, a PLC and process simulation software conducting virtual commissioning.

Korzyści płynące z wirtualnego uruchomienia robotyki

Wirtualne uruchomienie robotyki potwierdza, że system robotyki będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, zanim program sterujący zostanie pobrany do rzeczywistego sprzętu. Umożliwia to podjęcie działań naprawczych przed wdrożeniem, eliminując debugowanie i przeróbki w systemie fizycznym.

Skrócony czas uruchomienia produkcji

Dokładnie testuj i debuguj logikę sterowania automatyką i kod PLC w środowisku cyfrowym, minimalizując potrzebę obszernego debugowania podczas rozruchu i po wdrożeniu na hali produkcyjnej.

Niższe koszty uruchomienia

Identyfikuj i rozwiązuj potencjalne problemy z logiką sterowania automatyką, blokadami bezpieczeństwa i kodem PLC, gdy są one znacznie łatwiejsze do naprawienia, zmniejszając ogólne koszty uruchomienia, debugowania i przeróbek przed uruchomieniem.

Szkolenie wirtualne

Prowadź instruktaż, ćwiczenia i rozwijaj umiejętności operatora wirtualnie i zdalnie, bez konieczności korzystania ze sprzętu, fizycznej obecności lub tradycyjnych ustawień w klasie.

Funkcja wirtualnego uruchomienia robotyki

Wirtualne uruchomienie robotyki symuluje znacznie więcej niż samego robota. Korzystając z cyfrowego bliźniaka, oprogramowanie do symulacji robotyki łączy wszystkie istotne urządzenia, sprzęt i konstrukcje w tę samą interaktywną reprezentację 3D. Nowoczesne oprogramowanie do symulacji robotyki jest "niezależne od robota", co oznacza, że współpracuje z robotami dowolnej marki. Obsługuje również wiele robotów w tym samym obszarze roboczym.

Podczas gdy symulacja robotyki obejmuje sprzęt wirtualny, niektóre symulacje mogą obejmować rzeczywisty sprzęt. Na przykład sprzętowe urządzenie sterujące, takie jak programowalny sterownik logiczny (PLC), może być podłączone do modelu symulacyjnego, aby zobaczyć, jak reaguje system. W tej konfiguracji symulacja testuje rzeczywiste dane wejściowe sterowania ze sterownika PLC i informacje zwrotne z modelu symulacyjnego.

Podczas wirtualnego uruchamiania robotyki inżynierowie tworzą scenariusze, aby sprawdzić, czy programowanie offline robotyki stworzyło działający i wydajny program. Zasięg i czasy cykli można zweryfikować. Wirtualne uruchomienie robotyki zazwyczaj przeprowadza również symulacje oparte na zdarzeniach, aby zapewnić prawidłowe działanie sytuacji awaryjnych.

Wirtualne debugowanie jest kluczową cechą wirtualnego uruchamiania robotyki. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom debugowanie logiki sterowania automatyką i kodu PLC w środowisku cyfrowym. Gdy fizyczne systemy robotyki są uruchamiane dopiero po zbudowaniu na hali produkcyjnej, wszystkie debugowania muszą być wykonywane po wdrożeniu, co oznacza przestój produkcji na długi czas. W przeciwieństwie do tego, gdy oprogramowanie do wirtualnego uruchamiania robotyki wykonuje operacje debugowania, czas między wdrożeniem a produkcją na żywo jest znacznie skrócony.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Process Simulate software trial

Już dziś symuluj i weryfikuj procesy robotyki. Dowiedz się, jak modelować i symulować zautomatyzowane komórki i linie robocze oraz jak definiować i weryfikować kompletne programy robotów.

Dowiedz się więcej

Blogi produkcyjne

Małe i średnie firmy mogą uruchamiać i dostarczać systemy produkcyjne szybciej i taniej.

Artykuł techniczny

Wdrażaj zaawansowaną robotykę w drodze do fabryki jutra.