Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Połączona weryfikacja i certyfikacja

Cyfrowy wątek dla przemysłu lotniczego i obronnego

Certyfikacja statków powietrznych

Przekształć cyfrowo procesy, aby zmaksymalizować liczbę testów fizycznych i szybciej udowodnić zgodność. Certyfikacja zdatności do lotu jest wszystkim w lotnictwie i obronności. Dowiedz się, jak zastosować połączone podejście do weryfikacji i certyfikacji.

Szybsze opracowanie dobrze zaprojektowanego, certyfikowanego samolotu

Zintegruj plan certyfikacji samolotu z zarządzaniem programem od samego początku, aby skrócić czas cyklu i zmniejszyć ryzyko. Wykorzystaj kompleksowego cyfrowego bliźniaka, aby zapewnić szybszy i dokładniejszy dostęp do wszystkich danych weryfikacyjnych i certyfikacyjnych.

Uwzględnij wymagania w swoim planie certyfikacji

Uzyskaj w pełni identyfikowalny łańcuch danych, zmniejsz zależność od testów fizycznych, wcześnie wykrywaj problemy, aby uniknąć niepotrzebnych ponownych testów, łatwo udowodnij zgodność i ostatecznie zmniejsz ryzyko, aby przyspieszyć certyfikację. Korzystając z naszych rozwiązań, klienci dostrzegają ulepszenia:

35,000

Niezawodnie zarządzane zmiany inżynieryjne

Wykorzystaj nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami dotyczącymi samolotów, aby nadzorować zmiany inżynieryjne. (Usługi Fokkera)

2

Skróć czas cyklu o 2 tygodnie

Projektuj wysokiej jakości, certyfikowane samoloty, jednocześnie zmniejszając czas cyklu, obliczenia, testy i koszty. (Samoloty Lisy)

0

Wyeliminuj potrzebę dokumentacji papierowej

Stwórz identyfikowalny łańcuch danych, który gromadzi i łączy artefakty zgodności w czasie rzeczywistym, aby zmniejszyć ilość dokumentacji papierowej nawet o 100%. (Usługi Fokkera)

Cyfrowa transformacja procesu certyfikacji samolotów

Połącz ludzi, dane i procesy globalne oraz wprowadź automatyzację do planowania, harmonogramowania, wykonywania i zarządzania certyfikacją statków powietrznych. Usprawnij certyfikację dla nowych projektów typów.

Zapoznaj się z trzema ścieżkami, które obejmują nasze rozwiązania, aby pomóc Ci osiągnąć dokładną i wydajną zgodność z przepisami zdatności do lotu.

Wbuduj produkty weryfikacyjne i certyfikacyjne w codzienne procesy projektowania, analizy i testowania. Zintegruj testy weryfikacyjne i certyfikację z ogólnym planem programu, aby zmaksymalizować liczbę testów fizycznych i szybciej udowodnić zgodność z przepisami.

Ulepsz certyfikację, aby obniżyć koszty i skrócić czas cyklu

$300K

Oszczędności w kosztach testowania

Wyeliminuj kosztowne testy, jednocześnie udowadniając zdatność do lotu. (TLG Lotnictwo)

50%

Skrócenie czasu prób w locie

Szybciej wprowadzaj na rynek innowacyjne, zdatne do lotu produkty. (Śmigłowce Airbus)

4

Dni na wypełnienie pełnego testu ankiety modalnej

Generuj dokładne wyniki testów w krótszych ramach czasowych. (DLR)

Firma świadcząca usługi inżynieryjne w branży lotniczej stosuje oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+, aby obniżyć koszty certyfikacji statków powietrznych
Case Study

Firma świadcząca usługi inżynieryjne w branży lotniczej stosuje oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+, aby obniżyć koszty certyfikacji statków powietrznych

Firma:TLG Aerospace

Branża:Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:Seattle, Waszyngton, United States

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

"Możemy teraz składać oferty na projekty, które mają większy zakres, są bardziej konkurencyjne, przekazują oszczędności naszym klientom i robią znacznie więcej z naszymi dolarami".
Andrzeja McComasa, kierownik ds. inżynierii i aerodynamiki, TLG Lotnictwo i kosmonautyka
Usprawnij certyfikację statków powietrznych

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów

Zintegruj certyfikację z rozwojem produktu, aby szybciej udowodnić zgodność z przepisami, skracając czas cyklu i zmniejszając koszty.

cvc-promo2-obraz

Rozwiązania do połączonej weryfikacji i certyfikacji

Zarządzanie wymaganiami dotyczącymi statków powietrznych

Inżynieria osiągów statków powietrznych

Planowanie i zarządzanie usługami

Platforma integracyjna

Wielodomenowe zestawienie komponentów przedsiębiorstwa

PLM SaaS w chmurze dla przemysłu lotniczego i obronnego

Często zadawane pytania

Jak możesz zwiększyć szanse na to, że Twój samolot otrzyma certyfikat typu?

Udany program lotniczy zarządza wymaganiami biznesowymi, klientami i regulacjami, przy czym projekt i inżynieria są napędzane przez wszystkich, a wymagania regulacyjne służą jako minimum akceptowalne pod względem bezpieczeństwa i osiągów. Rozwiązanie Siemens Xcelerator pomaga połączyć wątek cyfrowy z wymaganiami prawnymi, dokumentacją projektową, testową i certyfikacyjną, zwiększając szanse na zatwierdzenie przez organy regulacyjne.

Jak przyspieszyć proces certyfikacji samolotów?

Proces certyfikacji samolotu można przyspieszyć, wykonując następujące czynności:

  • Skuteczne i szybkie zrozumienie i określenie wymagań biznesowych, klientów i przepisów
  • Przypisanie ich do odpowiednich podsystemów i komponentów
  • Wirtualne projektowanie i symulacja tych podsystemów w celu zminimalizowania ryzyka związanego z testami certyfikacyjnymi "for credit"
  • Sprawdzenie, czy te podsystemy i komponenty spełniają te wymagania

W jaki sposób możesz łatwo zebrać i zrozumieć wymagania dotyczące certyfikacji samolotów dla swojego programu?

Połączone rozwiązania w zakresie weryfikacji i certyfikacji w ramach portfolio Siemens Xcelerator mogą pomóc inżynierom i innym interesariuszom w konsumpcji, analizie i zarządzaniu wszystkimi wymaganiami, w tym wszelkimi obowiązującymi federalnymi przepisami lotniczymi (FAR), wytycznymi/poradami regulacyjnymi oraz obowiązującymi specyfikacjami branżowymi/handlowymi i stowarzyszeń zawodowych. Przechwytując dane i zarządzając nimi w otwartej, elastycznej cyfrowej sieci szkieletowej, zapewniasz wiarygodne źródło prawdy i dostęp do bieżących danych w czasie rzeczywistym.

Dlaczego identyfikowalność jest ważna w certyfikacji samolotów?

Z punktu widzenia demonstracji zgodności projektu identyfikowalność jest niezbędna jako wymóg prawny. Pozwala śledzić hierarchie w każdym kierunku — od wymagań, przez części fizyczne, po pomocnicze elementy danych — aby zrozumieć, kiedy konieczne są zmiany, na co mają wpływ i jak wpływają na funkcję/wydajność zaprojektowanego systemu. Ze względu na zgodność produkcji i zdatność do lotu statku powietrznego identyfikowalność w certyfikacji statków powietrznych jest ważna ze względów bezpieczeństwa i jakości. Jeśli napotkasz problem na dowolnym etapie produkcji lub eksploatacji samolotu, identyfikowalność zapewnia środki do zbadania pierwotnej przyczyny problemu i zidentyfikowania samolotu, którego dotyczy problem.

W jaki sposób można uzyskać solidne zarządzanie konfiguracją samolotu?

Możliwości kontroli konfiguracji portfolio Siemens Xcelerator mogą zmaksymalizować identyfikowalność danych projektowych, a także wydajną jakość i procesy produkcyjne. Minimalizuje to ryzyko ucieczki konfiguracji, aby poprawić jakość i bezpieczeństwo odczuwane przez klienta.

W jaki sposób oprogramowanie firmy Siemens do połączonej weryfikacji i certyfikacji może pomóc Twojej firmie z branży lotniczej i obronnej?

Portfolio Siemens Xcelerator oferuje szeroki zakres możliwości rozwiązań, które pomogą Ci w każdej części programu – wymaganiach, projekcie koncepcyjnym, projekcie wstępnym, projekcie krytycznym, projekcie końcowym i w pozostałej części cyklu życia produktu.

Wdrażając nasze połączone rozwiązania w zakresie weryfikacji i certyfikacji w celu cyfrowej transformacji procesów, integrujesz certyfikację z rozwojem produktu na najwcześniejszym etapie, zyskujesz w pełni identyfikowalny łańcuch danych, zmniejszasz zależność od testów fizycznych, wcześnie wykrywasz problemy, aby uniknąć niepotrzebnych ponownych testów, wzbudzasz pewność, że możesz łatwo udowodnić zgodność i ostatecznie zmniejszasz ryzyko. Razem pomaga to budować zaufanie do organów regulacyjnych i przyspiesza uzyskanie certyfikacji.

Naszym rozwiązaniom zaufały najbardziej rozpoznawalne nazwiska z branży lotniczej i obronnej oraz startupy wchodzące do branży. Pomagamy firmom komercyjnym, obronnym i kosmicznym na całym świecie skutecznie zarządzać ich programami.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Udowodnij zgodność z analizą numeryczną popartą testami fizycznymi

Webinarium na żądanie | Unikanie problemów, które opóźniają certyfikację samolotów

Posłuchaj

Podcast | Dlaczego spełnienie wymagań zdatności do lotu oznacza przejście na technologię cyfrową?

Podcast | Weryfikacja i certyfikacja poprzez cyfryzację

Przeczytaj

Biała księga | Cyfrowe zarządzanie certyfikacją

Biała księga | Skuteczniejsze osiąganie zgodności ze zdatnością do lotu

Książka elektroniczna | Pięć sposobów, w jakie cyfryzacja usprawnia certyfikację samolotów

Gotowy do połączenia?

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!