Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home

Planowanie just-in-time

Planowanie just-in-time (JIT) to strategia mająca na celu zminimalizowanie ilości produkcji w toku (WIP) oraz zapasów surowców i wyrobów gotowych.

Co to jest planowanie just-in-time?

Planowanie just-in-time jest jednym z aspektów ogólnej zasady produkcji just-in-time. Podstawowym celem produkcji JIT jest zminimalizowanie czasu pomiędzy przyjęciem dostaw a dostarczeniem gotowego produktu do klienta końcowego. Chociaż produkcja JIT została pomyślana jako samodzielna metodologia (około 50 lat temu przez Toyota Motor Corporation), dziś jest zwykle uważana za jeden z aspektów szczupłej produkcji.

Harmonogramowanie just-in-time to sposób, w jaki producent zapewnia, na co dzień, że każde zamówienie jest produkowane z wystarczającą ilością czasu, aby osiągnąć terminową dostawę. Ten sam cel charakteryzuje planowanie just-in-time, ale horyzont czasowy planowania JIT to tygodnie lub miesiące. Planowanie just-in-time umożliwia producentowi dostosowanie się do zmian w ostatniej chwili, które mogą pojawić się z powodu modyfikacji zlecenia pracy, przekroczenia czasu, problemów z dostępnością materiałów i innych czynników. Planowanie JIT ma na celu uniknięcie opóźnień w dostawach z jednej strony, a zaległości w materiałach, PWT i wyrobach gotowych z drugiej.

Zmniejszając zaległości i zapasy, planowanie just-in-time pomaga firmom zmniejszyć ilość odpadów z przeterminowanych lub uszkodzonych materiałów. Producenci obniżają również koszty związane z magazynowaniem zapasów lub gromadzeniem materiałów wzdłuż linii produkcyjnej. Dzięki planowaniu just-in-time można również zoptymalizować cykle produkcyjne, aby firmy mogły cieszyć się większą produktywnością swoich zakładów produkcyjnych.

Podobnie jak w przypadku innych zadań związanych z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji, realizacja harmonogramowania just-in-time ewoluowała od operacji opartych na dokumentach papierowych do zastosowania ogólnych programów arkuszy kalkulacyjnych do interaktywnych systemów oprogramowania zaprojektowanych specjalnie do planowania i harmonogramowania. Obecnie zaawansowane systemy planowania i harmonogramowania (APS) zarządzają złożonością harmonogramów produkcji. Systemy APS realizują harmonogramowanie just-in-time za pomocą zaawansowanych narzędzi, które uwzględniają wiele czynników wpływających na harmonogram produkcji:

 • Dostępność surowców i innych materiałów eksploatacyjnych
 • Dostępność zasobów produkcyjnych (sprzęt, personel)
 • Wielkość i termin realizacji każdego zamówienia
 • Prędkość robocza i wydajność każdej maszyny do wykorzystania przy każdym zamówieniu
 • Czas przezbrojenia linii produkcyjnej
 • Nowe zamówienia, które wymagają szybkiej realizacji

Powiązane produkty: Opcenter Advanced Planning and Scheduling

just-in-time-scheduling-180424-hero-1280x720

Zrozum korzyści

Wykorzystując zaawansowane oprogramowanie do planowania w celu wdrożenia strategii harmonogramowania just-in-time, producenci mogą tworzyć realistyczne harmonogramy, które uwzględniają wiele złożonych zmiennych produkcyjnych. Dzięki temu harmonogram można tworzyć w sposób optymalizujący produktywność.

Skrócony czas produkcji

Korzystaj z zaawansowanego oprogramowania do planowania, aby tworzyć realistyczne i zoptymalizowane harmonogramy, które uwzględniają złożone zmienne produkcyjne, minimalizując opóźnienia i zwiększając ogólną wydajność produkcji.

szybsza realizacja zleceń,

Twórz zoptymalizowane harmonogramy, efektywnie zarządzając zmiennymi produkcyjnymi i minimalizując opóźnienia w realizacji zamówień.

Uproszczone harmonogramy produkcji

Twórz realistyczne i usprawnione harmonogramy, efektywnie zarządzając złożonymi zmiennymi produkcyjnymi w celu zwiększenia prostoty operacyjnej

Większa zdolność do zaspokajania specyficznych potrzeb klientów

Uwzględnij dużą liczbę złożonych zmiennych produkcyjnych, zapewniając większą elastyczność i szybkość reagowania na wymagania klienta.

Lepsze przestrzeganie harmonogramu i terminowość dostaw

Skutecznie zarządzaj złożonymi zmiennymi produkcyjnymi i zapewnij wydajną realizację, aby dotrzymać terminów.

Zmniejszone zapasy magazynowe i produkcja w toku

Obsługuj skomplikowane zmienne produkcyjne, aby zminimalizować nadmiar zapasów i niedokończone zadania w procesie produkcyjnym

Funkcja planowania just-in-time

Zaawansowane oprogramowanie do tworzenia harmonogramów wykonuje złożone operacje w celu określenia optymalnego harmonogramowania produkcji just-in-time. Te wyzwania to przykładowo:

Planowanie oparte na wielu ograniczeniach — planiści mogą tworzyć harmonogramy oparte na zamówieniach i stosować klasyfikację lub wagę, aby nadać priorytet zamówieniom. System harmonogramowania just-in-time tworzy harmonogramy w oparciu o dostępność zasobów, dodatkowe ograniczenia i materiały potrzebne do realizacji zamówienia. Harmonogramy mogą uwzględniać różne szybkości wykonywania operacji na różnych zasobach, stosować czasy przełączania zależne od sekwencji na podstawie atrybutów operacji oraz zezwalać na nakładanie się i zapas czasu między operacjami.

Zaawansowane modelowanie ograniczeń — oprogramowanie do planowania just-in-time modeluje zaawansowane ograniczenia zasobów, takie jak reguły dotyczące współbieżnego użycia, limity czasu między operacjami oraz czas operacji, o jaki można wydłużyć czas operacji.

Zaawansowana obsługa materiałów — ta funkcja umożliwia harmonogramowi implementowanie niestandardowych reguł dotyczących sposobu zużywania materiałów. Podczas przydzielania materiałów system planowania just-in-time filtruje i klasyfikuje dane pod kątem ograniczeń związanych z jakością lub specyficznych dla klienta dotyczących zużycia materiałów.

Zaawansowana optymalizacja harmonogramu — harmonogramy mogą definiować dodatkowe reguły optymalizacji harmonogramu, aby rozwiązać takie problemy, jak minimalizacja czasów przełączania, preferowana kolejność i kampanie. Reguły złożone można również tworzyć za pomocą narzędzia przepływu pracy oprogramowania.

Wizualizacja procesu montażu — system planowania just-in-time umożliwia użytkownikom wizualizację procesu montażu od surowców po wyroby gotowe i zamówienia sprzedaży. Graficzny widok zależności materiałowych i wykresy poziomów zapasów w czasie pozwala użytkownikom zobaczyć, gdzie wystąpią niedobory. Użytkownik może zachować je jako ograniczenie lub zignorować.

Interaktywne wyświetlanie harmonogramu — systemy planowania just-in-time mogą być zaprojektowane tak, aby umożliwić pracownikom interakcję z harmonogramem, jednocześnie uniemożliwiając im zapisywanie wprowadzonych zmian. Takie przeglądarki umożliwiają:

 • Zespół sprzedaży do śledzenia postępów w realizacji zamówień i przeprowadzania zapytań dotyczących zamówień
 • Kierownictwo porównuje rzeczywiste czasy z zaplanowanymi czasami ukończenia w celu oceny wydajności produkcji
 • Operatorzy i kierownicy hali produkcyjnej do przeglądania aktualnych list pracy generowanych przez system planowania
 • Środowisko programistyczne — zaawansowane oprogramowanie do tworzenia harmonogramów umożliwia modyfikowanie schematu bazy danych i modelu ograniczeń zgodnie z wymaganiami, w tym dodawanie tabel i pól. Oznacza to, że planiści produkcji mogą tworzyć niestandardowe reguły planowania w celu rozwiązywania określonych problemów z harmonogramowaniem lub mogą tworzyć niestandardowe narzędzia do manipulowania danymi do użytku z aparatem przepływu pracy.

Pomyślne wdrożenie harmonogramu just-in-time wymaga ścisłej koordynacji z łańcuchem dostaw, więc stopień sukcesu zależy od wiarygodności partnerów łańcucha dostaw przez partnerów łańcucha dostaw. Nagły wzrost zamówień jest trudniejszy do spełnienia ze względu na zmniejszone zapasy w harmonogramie JIT. Planowanie just-in-time może również narazić firmę na przerwy w produkcji w przypadku klęsk żywiołowych i innych zakłóceń. Producenci mogą określić poziom dopuszczalnego ryzyka za pomocą zaawansowanego oprogramowania do planowania, które uwzględnia nieprzewidziane sytuacje.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Opcenter scheduling trial

Dowiedz się, jak łatwo jest od razu skorzystać z rzeczywistego oprogramowania do planowania i jak bardzo może ono pomóc w codziennej pracy.