Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home

Systemy Camstar

Systemy realizacji produkcji Camstar w pełni definiują wykonywalny proces produkcyjny, napędzają automatyczne egzekwowanie, zapewniają dane samokontroli i zapewniają globalną widoczność.

Co to jest Camstar Systems?

Camstar Systems, obecnie część Siemens Opcenter, dostarcza filar systemu realizacji produkcji (MES) kompletnego rozwiązania do zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM ). Trzy pakiety oprogramowania Camstar MES dostosowują realizację produkcji do branży urządzeń medycznych i diagnostyki (MD&D), półprzewodników i elektroniki.

Systemy realizacji produkcji Camstar zapewniają kontrolę produkcji poprzez systematyczne i proaktywne egzekwowanie jakości i wydajności w całym procesie produkcyjnym. Oprogramowanie Camstar MES może łączyć wiele zakładów lub lokalizacji w pełnym łańcuchu dostaw, dzięki czemu informacje o produkcji na żywo są widoczne i umożliwiają optymalizację procesów produkcyjnych w całym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie Camstar MES łatwo integruje się ze sprzętem, sterownikami i aplikacjami biznesowymi dla przedsiębiorstw.

Zyskując reputację solidnej, intuicyjnej i łatwej w użyciu, firma Camstar Systems obsługuje bardzo złożone procesy procesowe, zautomatyzowane gromadzenie danych na dużą skalę, masową personalizację i wysokie wymagania dotyczące identyfikowalności produkcji.

Powiązane produkty: Opcenter Execution

camstar-mes-sb-640x360

Zrozum korzyści

Systemy Camstar zapewniają producentom możliwości, które umożliwiają szybkie zmiany, szczupłą produkcję, stałą jakość produkcji, szybkie wprowadzanie nowych produktów (NPI) i wyższe marże zysku.

Wyeliminuj działania niewnoszące wartości dodanej

Ułatwianie eliminowania działań nieprzynoszących wartości dodanej w operacjach produkcyjnych, zwiększanie wydajności i obniżanie kosztów poprzez usprawnianie procesów i egzekwowanie najlepszych praktyk.

Analiza śladów

Szybko identyfikuj, diagnozuj przyczyny źródłowe i skutecznie rozwiązuj problemy w całym procesie produkcyjnym, przyczyniając się do poprawy kontroli jakości i niezawodności operacyjnej.

Jakość produktu

Popraw jakość produktu dzięki solidnym funkcjom kontroli jakości, zapewniającym stałą wydajność i zgodność ze specyfikacjami, co skutkuje zwiększoną ogólną doskonałością produktu.

Widoczność łańcucha dostaw

Uzyskaj kontrolę w czasie rzeczywistym i widoczność w całym łańcuchu dostaw produkcji, ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji i optymalizując procesy produkcyjne w celu zwiększenia wydajności i szybkości reakcji.

Niższy koszt

Egzekwuj wydajne procesy produkcyjne, minimalizując defekty i usprawniając zarządzanie jakością, ostatecznie zmniejszając wydatki związane z przeróbkami lub problemami gwarancyjnymi.

Ulepszona analityka

Uzyskuj kompleksowe dane i spostrzeżenia, umożliwiając podejmowanie opartych na faktach decyzji operacyjnych i strategicznych, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności, produktywności i ogólnej wydajności biznesowej.

Funkcjonalność Camstar MES

Rozwiązania Camstar MES zostały zaprojektowane z myślą o globalnym użytkowaniu, umożliwiając kompleksową widoczność w celu kontroli operacji o znaczeniu krytycznym w czasie rzeczywistym. Rozwiązania systemu realizacji produkcji Camstar oferują:

Skalowalność — systemy Camstar mogą zwiększyć pojemność, w tym większą liczbę użytkowników, więcej obiektów i transakcji, w miarę wzrostu potrzeb producenta.

Rozszerzalność — systemy Camstar dodają również funkcjonalność, zarówno w postaci dodatkowych modułów, jak i poprzez "rozszerzalność bez kodu", która umożliwia użytkownikom Camstar spoza IT tworzenie aplikacji dostosowanych do ich konkretnych potrzeb.

Gotowość do integracji — systemy Camstar mogą działać jako samodzielne cyfrowe rozwiązania punktowe lub mogą być zintegrowane z połączonym ekosystemem funkcji IT produkcji, w tym systemami MOM, QMS, ERP i PLM.

Systemy realizacji produkcji Camstar wspierają szybkie, świadome decyzje w szybko zmieniających się środowiskach operacyjnych. Funkcjonalność oprogramowania Camstar MES obejmuje:

 • Monitorowanie i synchronizowanie działań produkcyjnych na wielu liniach produkcyjnych, w zakładach produkcyjnych i sieciach dostawców
 • Śledzenie szczegółów produktu i zamówienia na hali produkcyjnej
 • Zbieranie transakcji do raportowania do systemów finansowych i planistycznych
 • Produkcja bez użycia papieru, w tym elektroniczna wysyłka zamówień i instrukcji produkcyjnych na halę produkcyjną
 • Elastyczne modelowanie i zmiana złożonych procesów z natychmiastowym egzekwowaniem
 • Kontrole jakości w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie plonów
 • Specyfikacja i egzekwowanie reguł biznesowych
 • Identyfikowalność partii, partii, urządzenia lub jednostki po wyprodukowaniu
 • Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym w celu szybkiej identyfikacji i rozwiązywania problemów produkcyjnych

Systemy Camstar MES dostosowują się do specyficznych wymagań różnych procesów przemysłowych, generując bogaty ekosystem funkcjonalności specyficznych dla branży. Kluczowe branże są obsługiwane przez trzy pakiety Camstar:

Camstar Medical Device Suite

(patrz Opcenter Execution Urządzenie medyczne i diagnostyka)

Rozwiązania Camstar Systems obejmują system MES zaprojektowany specjalnie dla branży urządzeń medycznych i diagnostyki, w tym produkcji urządzeń dyskretnych, wsadowych i kombinowanych. Camstar Medical Device Suite digitalizuje operacje produkcyjne MD&D, wymuszając wysoce wydajne, zgodne z przepisami procesy produkcyjne, które przyspieszają dostarczanie innowacyjnych produktów na najwyższym poziomie jakości. Camstar Medical Device Suite oferuje możliwości MES dla procesów produkcji bez użycia papieru i zapobiegania błędom, a także identyfikowalność bez użycia papieru dzięki elektronicznym zapisom historii urządzenia (eDHR) i elektronicznym zapisom partii (eBR).

Camstar Medical Device Suite jest podstawą dla czołowych światowych producentów i innowatorów produktów, którzy chcą umożliwić szybkie zmiany, szczupłą produkcję, stałą jakość produkcji, szybkie wprowadzanie nowych produktów (NPI) i wyższe marże zysku.

Camstar Medical Suite może być wykorzystany do uzupełnienia infrastruktury technologicznej dla produkcji urządzeń medycznych i diagnostycznych poprzez integrację hali produkcyjnej z planowaniem zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzaniem cyklem życia produktu (PLM), zarządzaniem łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzaniem relacjami z klientami (CRM). Zestaw oprogramowania Camstar Medical Device Suite

 • Tworzy środowisko produkcyjne bez papieru w operacjach wsadowych i dyskretnych
 • Zapewnia samokontrolujące się eDHR i eBR
 • Eliminuje działania niewnoszące wartości dodanej
 • Egzekwowanie dobrych praktyk produkcyjnych i zgodności z przepisami
 • Zabezpieczenie przed błędami w procesach produkcyjnych
 • Przyspiesza i kontroluje konfigurację i zarządzanie zmianami

Camstar Semiconductor Suite

(patrz Opcenter Execution Semiconductor)

Camstar Semiconductor Suite do produkcji półprzewodników to kompleksowy system MES, który umożliwia zarówno fabrykom produkującym, montażowym, jak i testującym płytki krzemowe spełnienie wymagań dotyczących identyfikowalności, kontrolę produkcji i integrację hali produkcyjnej z systemem ERP i rozszerzonym przedsiębiorstwem. Camstar Semiconductor Suite to konfigurowalna, skalowalna i modułowa platforma do produkcji półprzewodników.

Camstar Semiconductor Suite reprezentuje podejście technologiczne, które stwarza ogromne możliwości dla producentów półprzewodników, pomagając im osiągnąć wysoki poziom innowacyjności, wydajności i poprawy procesów w tym samym czasie. Camstar Semiconductor Suite skutecznie zastępuje starsze i odizolowane systemy produkcyjne, które nie nadążają już za wymagającymi i stale zmieniającymi się wymaganiami produkcji półprzewodników.

Camstar Semiconductor Suite umożliwia producentom półprzewodników:

 • Zastąp podstawowe śledzenie WIP w starszym systemie MES funkcjami takimi jak wysyłanie, statystyczna kontrola procesu (SPC), zarządzanie niezgodnością, zarządzanie konserwacją, pulpity nawigacyjne, produkcja bez użycia papieru i wiele innych.
 • Wdróż jeden konfigurowalny system MES dla przedsiębiorstw w globalnych operacjach front-end i back-end producenta, w tym w fabrykach, sondach, montażu, testach i pracach podwykonawców. Standaryzacja umożliwia spójność globalnego raportowania i uproszczenie obsługi aplikacji.
 • Zastąp starsze systemy nowoczesnym i solidnym systemem MES, który jest wystarczająco wydajny do obsługi dużych wolumenów transakcji i wystarczająco elastyczny, aby spełnić specyficzne potrzeby każdej lokalizacji.

Camstar Electronics Suite

(patrz Opcenter Execution Electronics)

Camstar Electronics Suite to w pełni cyfrowe rozwiązanie produkcyjne dla przemysłu elektronicznego. Można go rozszerzyć na cały łańcuch wartości elektroniki, w tym PCB, montaż mechaniczny i operacje produkcji pudełek. Camstar Electronics Suite wspiera te operacje dzięki bezpośredniej łączności z maszynami i liniami produkcyjnymi. Zawiera unikalne i najlepsze w swojej klasie możliwości MOM od Siemens Digital Industries Software i Valor Software: realizacja produkcji, zarządzanie jakością, zarządzanie materiałami, planowanie i harmonogramowanie oraz inteligencja produkcyjna.

Camstar Electronics Suite został zaprojektowany, aby pomóc producentom elektroniki w sprostaniu rosnącym wymaganiom rynku w zakresie częstych modyfikacji projektu, krótkich cykli życia produktów oraz zwiększonej złożoności produkcji i produktów. Camstar Electronics Suite umożliwia monterom PCB i pudełek poprawę kontroli produkcji, osiągnięcie wymaganej identyfikowalności i integrację hali produkcyjnej z systemami PLM i ERP. Rezultatem wdrożenia Camstar Electronics Suite jest jednoczesne osiągnięcie lepszej jakości i obniżenie kosztów operacyjnych.

Camstar Electronics Suite umożliwia producentom elektroniki zmianę i rekonfigurację procesów produkcyjnych i jakościowych z szybkością wymaganą do zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania klientów i wymagań jakościowych, niezależnie od złożoności produktu i lokalizacji zakładu. Korzystając z pakietu Camstar Electronics Suite, producenci mogą standaryzować, definiować i egzekwować procesy produkcyjne i jakościowe na całym świecie w wielu lokalizacjach, aby wytwarzać produkty najwyższej jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.