Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Planowanie zapotrzebowania materiałowego w zależności od zapotrzebowania

Planowanie zapotrzebowania materiałowego w oparciu o popyt (DDMRP) to podejście do planowania produkcji i harmonogramowania produkcji , mające na celu zmniejszenie nadmiernych zapasów i niedoborów w łańcuchu dostaw produkcji.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego w zależności od zapotrzebowania

DDMRP ma na celu zmniejszenie nadwyżek zapasów i niedoborów w łańcuchu dostaw produkcji. Ogólnym celem planowania zapotrzebowania materiałowego w oparciu o popyt jest przezwyciężenie trudności i niedociągnięć konwencjonalnego podejścia do planowania nowoczesnych, złożonych łańcuchów dostaw.

DDMRP różni się od tradycyjnego planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP 1) i planowania produkcji na zapas (MTS), ponieważ w mniejszym stopniu opiera się na prognozach. Pomaga również sprostać wyzwaniu długiemu czasowi realizacji związanemu z planowaniem produkcji na zamówienie (MTO). DDMRP określa, w którym miejscu łańcucha dostaw należy umieścić zapasów strategicznych i jak duże powinny być te.

zapasów używane w planowaniu zapotrzebowania materiałowego w zależności od zapotrzebowania są również określane jako "punkty rozłączenia". Dzieje się tak, ponieważ każdy bufor zapasów pomaga odłączyć sekwencyjne czasy realizacji, które w przeciwnym razie kumulują się i wydłużają czas dostawy do niedopuszczalnych poziomów. Na przykład, jeśli bufor zapasów jest tworzony między pośrednim, złożonym komponentem a etapem montażu, który zawiera ten składnik w gotowym produkcie, wówczas czas dostawy produktu gotowego jest oddzielony od czasu realizacji składnika złożonego.

Skrócony czas realizacji oferowany przez planowanie zapotrzebowania materiałowego w zależności od zapotrzebowania pomaga złagodzić jedną z krytycznych wad produkcji na zamówienie i innych operacji typu pull. Ponieważ zlecenia sprzedaży wyzwalają konwencjonalne operacje średniookresowego celu budżetowego, wszystkie operacje produkcyjne mają miejsce między momentem zamówienia a czasem dostawy. Skutecznie przenosząc część operacji produkcyjnych na okres przed otrzymaniem zamówienia, DDMRP skraca czas dostawy.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego w zależności od zapotrzebowania opiera się na niektórych aspektach MRP 1, łącząc je z elementami innych praktyk produkcyjnych. W szczególności DDMRP stosuje metodę lean manufacturing pull, aby ograniczyć kolejki w każdej operacji, oraz nacisk na redukcję zmienności w stosunku do Six Sigma w produkcji.

Powiązane produkty: Opcenter Advanced Planning and Scheduling

rtls-reportage-327-feature-640x360

Korzyści z DDMRP

Szeroka gama firm z całego spektrum produkcyjnego wdraża planowanie zapotrzebowania materiałowego oparte na zapotrzebowaniu, ponieważ jest ono dostosowane do nowych wyzwań związanych z większą różnorodnością produktów, mniejszymi wielkościami partii i partii oraz bardziej złożonymi operacjami produkcyjnymi.

Skrócenie czasu realizacji

Usprawnij operacje i zwiększ ogólną wydajność, strategicznie umieszczając zapasów w całym łańcuchu dostaw, co ostatecznie poprawia szybkość reakcji i skraca czas dostawy.

Poprawa terminowości dostaw

Strategicznie rozmieszczaj zapasów, skracaj czas realizacji i usprawniaj łańcuch dostaw, aby zapewnić terminową realizację zamówień klientów w różnych operacjach produkcyjnych.

Redukcja nadwyżek i niedoborów

Umieszczaj zapasów, optymalizuj plany produkcyjne i dynamicznie dostosowuj poziomy, aby zapewnić zrównoważony i wydajny łańcuch dostaw, który minimalizuje nadwyżki zapasów i zapobiega brakom zapasów w operacjach produkcyjnych.

Mniej przyspieszona wysyłka i produkcja

Ogranicz potrzebę pilnych działań, zmniejszając koszty i zakłócenia związane z przyspieszonymi procesami w łańcuchu dostaw produkcji.

Zmniejszone koszty łańcucha dostaw, produkcji i dostawy

Usprawnij operacje i zminimalizuj niepotrzebne wydatki w całym spektrum produkcyjnym.

Większa satysfakcja klienta

Skróć czas realizacji, popraw wskaźniki terminowości dostaw i zapewnij stałą dostępność produktów, ostatecznie poprawiając ogólne wrażenia klientów dzięki wydajnym i elastycznym operacjom produkcyjnym.

DDMRP wyjaśnione w pięciu krokach

Planowanie zapotrzebowania materiałowego w zależności od zapotrzebowania jest zwykle charakteryzowane jako proces składający się z pięciu kroków:

  1. Strategiczne pozycjonowanie zapasów określa, gdzie należy umieścić punkty oddzielenia w łańcuchu dostaw.
  2. Profile i poziomy oceniają wielkość bufora zapasów, co pomaga zoptymalizować plan produkcji
  3. Dynamiczne dopasowania definiują podstawy zmiany poziomów bufora. Mogą to być przyszłe zdarzenia, które staną się znane, zmiany parametrów operacyjnych, zmiany rynkowe lub inne zdarzenia.
  4. Planowanie oparte na zapotrzebowaniu wykorzystuje dane z poprzednich kroków DDMRP i innych narzędzi planowania do ustalenia planu produkcji.
  5. Widoczna i wspólna realizacja służy do zarządzania zamówieniami dostaw.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Opcenter scheduling trial

Dowiedz się, jak łatwo jest od razu skorzystać z rzeczywistego oprogramowania do planowania i jak bardzo może ono pomóc w codziennej pracy.

Oprogramowanie do produkcji, produkcji i planowania

Opcenter to zunifikowane portfolio rozwiązań do zarządzania operacjami produkcji (MOM), umożliwiające transformację cyfrową produkcji.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Zmniejsz poziom zapasy, skróć cykle produkcyjne i zwiększ poziom usług oferowanych klientom.

Optymalizacja planowania produkcji

Optymalizacja planowania i harmonogramowania produkcji dzięki naszej rodzinie produktów do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS).