K zobrazení této stránky v češtině byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Byl tento překlad užitečný?
  1. Home

SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES SOFTWARE

Technologie SVRF/TVF

Tento soubor obsahuje technologii SVRF/TVF vlastněnou společností Siemens Industries Software Inc. nebo jejími přidruženými společnostmi (dále jen „SISW“). „Technologie SVRF/TVF“ znamená proprietární jazyky SISW Standard Verification Rule Format („SVRF“) a Tcl Verification Format ("TVF") pro vyjádření procesních pravidel. Technologie SVRF/TVF představuje nebo obsahuje obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti SISW a jakékoli použití podléhá podmínkám standardní licenční smlouvy s koncovým uživatelem společnosti SISW spolu s doplňkovými podmínkami Electronic Design Automation (EDA).

technologii SVRF/TVF mohou používat výhradně se softwarovými produkty SISW EDA zaměstnanci vaší společnosti a dodavateli na místě, s výjimkou konkurentů EDA, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jejichž pracovní výkon vyžaduje přístup pro vaše interní obchodní účely. Pro účely tohoto odstavce se „konkurentem EDA“ rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá vývojem, marketingem nebo poskytováním řešení automatizace elektronického návrhu, mimo jiné včetně aplikačního softwaru, duševního vlastnictví a vestavěných produktů nebo souvisejících konzultačních a podpůrných služeb.